Regeerakkoord: veranderingen op het vlak van pensioensparen

Tussen de verschillende maatregelen die aangekondigd worden in het regeerakkoord, zijn er enkele maatregelen die betrekking hebben op de pensioenspaarcontracten die genieten van een fiscaal voordeel die belast worden aan 10% wanneer de spaarder de leeftijd van 60 jaar bereikt. Dat meldt L’Echo.

De nieuwe regering overweegt om deze belasting te verlagen naar 8%, waarvan de komende vijf jaar 1% per jaar anticipatief zal geheven worden. Wanneer de spaarder 60 is, zal deze nog een taks van 3% moeten betalen. De belasting die de komende vijf jaar geheven wordt, zal berekend worden op basis van het pensioenkapitaal dat eind 2014 op de rekening staat. De impact van deze maatregel zal dus anders zijn voor iedere spaarder. Concreet zal een spaarder die 58 jaar oud is, gedurende twee jaar 1% per jaar betalen en slechts 6% op 60 jaar (8% - 2%).

Kijken we naar het geval van een jonge werknemer die nog relatief weinig heeft gestort in zijn of haar pensioenspaarfonds, dan zal deze belasting van 5% relatief klein zijn, terwijl de winst op 60 jaar veel groter zal zijn. De spaarder zal niet meer dan 3% betalen op het totale kapitaal (tegenover 10% volgens de huidige wetgeving).

Voor een oudere werknemer die al veel geld in zijn of haar pensioenspaarfonds heeft gestort, zal het voordeel kleiner zijn dan bij de jonge werknemer: hij of zij betaalt een belasting van 5% (1%/jaar gedurende 5 jaar) op het reeds gespaarde bedrag en wanneer de spaarder zestig is, betaalt deze 3% op het totale kapitaal.

Opgelet:

De berekening van de belasting op 60 jaar is gebaseerd op een fictief rendement van 4,75% per jaar voor alle stortingen in het verleden terwijl, volgens de maatregelen die de regering voorziet, de spaarders die eind 2014 belast worden (1%/jaar gedurende 5 jaar) op het kapitaal verworven door reële rendementen. Dat is niet voordelig voor diegenen die volgens dit systeem al tientallen jaren sparen in fondsen die een gemiddeld jaarlijks rendement hadden van, bijvoorbeeld, 6,5%...;

De nieuwe maatregel is niet van toepassing op toekomstige contracten, onderschreven vanaf 1 januari 2015. Voor deze nieuwe contracten is een belasting van 8% van toepassing wanneer de spaarder de leeftijd van 60 jaar bereikt en geen anticipatieve taks werd geheven van 5%;

Het bedrag dat fiscaal aftrekbaar is bij het pensioensparen (950 euro in 2014) wordt gedurende enkele jaren bevroren...

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]