Jongeren vinden meer en meer de weg naar pensioensparen

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, stelt jaarlijks statistieken op over het incasso en het aantal contracten pensioen- en langetermijnsparen bij verzekeraars. Deze producten geven de spaarders een fiscaal voordeel van 30% op de gestorte premies. Ook in 2013 maken de Belgen gretig gebruik van deze pensioenproducten. Vooral bij jongeren is er een sterke stijging.

Populariteit pensioenspaarverzekeringen blijft stijgen

Het premievolume voor pensioenspaarverzekeringen groeit in 2013 met 7,6% ten opzichte van het jaar tevoren en bedraagt in totaal ongeveer 1,17 miljard euro. Het aantal contracten waarop premies worden gestort, stijgt met 4,4 % tot net geen 1,6 miljoen. De gemiddelde premie in een pensioenspaarverzekering bedraagt bijgevolg 732 euro (terwijl maximaal 940 euro gestort kan worden). Mannen en vrouwen vertonen daarbij een gelijkaardig spaargedrag.

Een verdere opsplitsing volgens leeftijdscategorie leert dat de penetratiegraad van het pensioensparen stijgt met de leeftijd. Er doen met andere woorden verhoudingsgewijs meer ouderen dan jongeren aan pensioensparen.

Assuralia houdt deze statistieken bij sinds 2008. Op basis van de cijfers stelt de beroepsvereniging de volgende zaken vast:

sinds 2008 stijgt zowel het incasso als het aantal polissen elk jaar en dit voor alle leeftijdscategorieën;

de sterkste stijging komt voor bij de jongeren (<25 jaar) ook al blijft hun aandeel in het totaal incasso in 2013 beperkt (3,5 %);

de 45-plussers nemen meer dan de helft van het totale incasso en het aantal polissen in 2013

Uit cijfers van BEAMA, de vereniging voor beheer van instellingen voor collectieve beleggingen, blijkt dat het incasso in de pensioenspaarfondsen (het bankequivalent van de pensioenspaarverzekeringen) in 2013 ongeveer 1,1 miljard euro bedraagt tegenover 1,17 miljard euro bij de verzekeraars. De helft van de pensioenspaarders kiest voor een gegarandeerd rendement op de inleg in plaats van de blootstelling aan de volatiliteit bij pensioenspaarfondsen. Naar schatting 2,86 miljoen Belgen doen aan pensioensparen.

Incasso langetermijnsparen blijft op peil

In tegenstelling tot het pensioensparen wordt het langetermijnsparen enkel aangeboden door verzekeraars. De individuele levensverzekeringen met uitsluitend een dekking overlijden, zoals bijvoorbeeld schuldsaldoverzekeringen, blijven buiten beschouwing.

In vergelijking met 2012 tekent het incasso langetermijnsparen een lichte stijging op in 2013 (+1,3%) tot 847 miljoen euro. In 2013 zijn er ongeveer 1 miljoen polissen langetermijnsparen. Het aandeel in de portefeuille van de mannen dat via het langetermijnsparen een bijkomend pensioenpotje aanlegt, blijft tijdens de periode 2008-2013 stabiel op 60%. De gemiddelde storting in een langetermijnspaarcontract met pensioenopbouw in 2013 bedraagt 827 euro (ten opzichte van een maximum per belastingplichtige van 2.260 euro).

Ook voor deze producten stijgt de penetratiegraad met de leeftijd. Zo doet tot 36% van de 55-plussers in 2013 aan langetermijnsparen. Het gaat wellicht om personen die hun hypothecair krediet terugbetaald hebben en een fiscale marge hebben om aan lange termijnsparen te doen.

De belangrijkste bevindingen van Assuralia zijn:

de jaren na het losbarsten van de financiële crisis in 2008 zorgden voor een algemene daling van het incasso voor alle leeftijdscategorieën;

sinds 2011 is er opnieuw een stijging bij de 55-plussers en -25 jarigen;

45-plussers vertegenwoordigen in 2013 ongeveer 80% van het totale incasso langetermijnsparen.

Het globale incasso van langetermijnspaarverzekeringen blijft op peil ondanks de verhoging van de premietaks van 1,1% naar 2%.

Bron: Assurinfo

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]