Verzekeraars staan 171.000 verzekerden bij na hagelellende Pinksterdagen

Felle hagelbuien tijdens de Pinksterdagen hebben in België aanleiding gegeven tot ruim 171.000 schadedossiers, samen goed voor meer dan 500 miljoen euro aan schade, meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, op basis van cijfers per eind september.

Daarmee kan deze ramp naar Belgische maatstaven gerust historisch worden genoemd. Experten en schaderegelaars hebben extra mankrachten ingezet, overuren geklopt en andere zaken opzij geschoven om de verzekerden uit de nood te helpen. Vijf maanden na datum worden nog iedere dag dossiers geregeld, terwijl er achteraf en zelfs nu nog nieuwe schadegevallen aangemeld worden. Met name insijpeling van water in verandapanelen komt soms pas later aan het licht. Daarom is een controle voor de winter van gevoelige plekken aan het gebouw (ophoping van sneeuw en risico van insijpeling van smeltwater) een nuttige voorzorgsmaatregel.

De Pinksterhagel veroorzaakte ook in de buurlanden schade, wat het Europese totaal voor verzekeringsgelden doet oplopen tot ruim 2 miljard euro.

Woningen

Met bijna 87.000 meldingen vormen woningen de grootste uitgavenpost, met gemiddeld 2.663 euro schade (franchise niet inbegrepen), of samen meer dan 230 miljoen euro. Hagel is standaard inbegrepen in de brandpolis, die instaat voor allerlei soorten schade aan gebouw en inboedel. Onder contracten bestaan er wel verschillen wanneer het gaat om tuinhuisjes bijvoorbeeld, wat het belang van goed advies of productkennis onderstreept.

Per eind september was het gros van de dossiers afgesloten. Vooral bij zeer zware schadegevallen verloopt de herstelling en de vergoeding geleidelijk. In dergelijke gevallen moeten hele gebouwen en installaties heropgebouwd worden, wat uiteraard tijd vergt. In elf dossiers loopt de schade aan woningen op tot meer dan 100.000 euro. Dakbedekkers in de getroffen regio's hebben de handen vol gehad aan het herstellen van dakramen, rolluiken en het vervangen van dakpannen. Vooral kunststof materialen blijken gevoelig te zijn voor zulke grote hagelbollen.

Experts stellen weinig schade vast aan roofing op platte daken, merken op dat dakpannen (meer bepaald dakpannen met coating) goede bescherming bieden, wat minder het geval is met leien en met kunststof (panelen, rolluiken, dakgoten) die mettertijd verweert en brozer wordt. Lood in dakgoten bleek sterker dan koper, op zich al sterker dan kunststof. Zonnepanelen liepen weinig schade op. Een soepel zeil als afdekking van een zwembad blijkt beter bestand tegen hagel dan rolluiksystemen. En duivenmelkers zullen van de hagelbuien geleerd hebben dat ook de duiventil best in solide materialen gebouwd wordt.

Voertuigen

De verzekeraars tellen meer dan 71.000 schadegevallen in omnium, met een gemiddelde schade van iets meer dan 2.000 euro. In deze categorie konden de verzekeraars vooral de gevallen waar sprake was van economisch totaal verlies, of waar ruiten stuk waren snel afhandelen en werden zelfs herstellers uit het buitenland gemobiliseerd. Voor minder dringende herstellingen als lichte kuiltjes in het koetswerk is het vaak wachten tot de carrosseriebedrijven er de tijd voor hebben. Het herstellen van hagelschade vergt bijzonder vakmanschap, dat niet altijd voorhanden is. In de zwaarst getroffen streken hebben de carrosseriebedrijven wachtlijsten moeten aanleggen en hebben zij er nog weken werk aan. In twintig dossiers loopt de schade boven de 25.000 euro op.

Landbouw

Landbouwexploitaties zijn goed voor ongeveer 2.000 dossiers en 20 miljoen euro aan schade, verdeeld over zaakschade voor gemiddeld 10.000 euro en schade aan gewassen voor gemiddeld ongeveer 19.000 euro. Het valt de verzekeraars op dat vooral de gebouwen en installaties goed verzekerd waren, maar dat slechts in mindere mate het geval was voor exploitatieverlies ingevolge de vernielingen en het verlies van een seizoen, en nog minder voor de gewassen zelf.

Ondernemingen

De verzekeraars kregen iets minder dan 9.000 schademeldingen van bedrijven, waaronder veertien van 400.000 euro en meer. Daaronder één van meer dan 3 miljoen euro, één ander van meer dan twee miljoen euro en één ander van meer dan één miljoen euro. Onder de zwaarste schadegevallen komen fabrieken, kantorencomplexen en geklasseerde gebouwen voor: experts vermelden het breken van dakbeglazing, met schade aan de inhoud van de gebouwen (onder meer machines) tot gevolg.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]