Woningen met een exclusieve inboedel verdienen bijzondere aandacht

Wie waardevolle kunstwerken en verzamelingen heeft, kan die extra verzekeren tegen brand, diefstal en beschadiging. Maar om na te gaan of u onder- of oververzekerd bent, moet u weten hoeveel uw kunstwerken waard zijn.

Het begint dus allemaal met de waarde van het kunstwerk. De gewone diefstalverzekering houdt rekening met de globale waarde van uw inboedel maar kan een aantal beperkingen inhouden. Soms omvat ze vergoedingslimieten, dikwijls hanteert ze de verkoopwaarde als basis om de uitkering te berekenen. Dit is de prijs die de verkoop van uw verzekerde kunstwerk of collectie zou opbrengen. Bij een openbare verkoop bijvoorbeeld. Voor waardevolle spullen is de aangenomen waarde echter een betere basis. Deze waarde kan u vooraf in onderling overleg met een verzekeraar afspreken. Om de aangenomen waarde vast te stellen wordt een beroep gedaan op experts.

De collectie laten schatten

Voor schilderijen, antiek of buitengewone verzamelingen is een expertisecertificaat vereist. U heeft dan een expert nodig om uw collectie te laten schatten. Zo'n onafhankelijk, erkend expert vindt u onder andere via de Associatie van Belgische Experts (www.abex.be) en via de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken (www.artexperts.be). Het ereloon van de expert hangt vaak af van de waarde van de geschatte goederen en kan dus oplopen. Maar u kan ook een uurloon afspreken. Zonder expertise zal het moeilijker zijn om het met een verzekeraar eens te raken over een bedrag dat de - vaak hoge en subjectieve - waarde van uw bezittingen uitdrukt.

Voor enkele kunstwerken of wat meer juwelen dan normaal, is het mogelijk om uw verzekeraar een uitbreiding te vragen van de diefstalverzekering die u samen met de brandverzekering afsluit. De betrokken bezittingen worden in het bijvoegsel vermeld, alsook de eventuele te nemen preventiemaatregelen (kluis, alarm...). Deze uitbreiding kan aanleiding geven tot een bijpremie.

Alle risico's

De beste bescherming biedt een verzekering die alle risico's dekt behalve wat specifiek is uitgesloten in het contract. Zo'n polis dekt niet enkel het risico diefstal, maar ook verlies en (gedeeltelijke of volledige) beschadiging. Schade door gewone slijtage of vochtigheid, schade bij uitlening voor een tentoonstelling of tijdens het onderhoud of restauratie kunnen wel uitgesloten zijn.

Bij het afsluiten van een aparte verzekering voor waardevolle voorwerpen zal de verzekeraar controleren u aan een degelijke beveiliging heeft gedacht. Bepaalde preventiemaatregelen worden zelfs contractueel vastgelegd: bijvoorbeeld het beschikken over een erkend alarmsysteem of het gebruik van een safe.

Indien de bescherming nog niet optimaal is op het ogenblik dat u de verzekering aanvraagt, kan u om aanbevelingen vragen. Wie de aanbevelingen opvolgt, komt meestal in aanmerking voor een premiereductie. Bij gespecialiseerde verzekeraars worden aanvragen individueel geanalyseerd. In functie van elk risico wordt een individueel tarief berekend. Het is niet ongewoon dat eerst een voorlopige dekking wordt toegekend. Daarna volgt nog een risicobezoek om te controleren of alle voorzorgsmaatregelen werden genomen. Om de premie te beperken kan gewerkt worden met hogere vrijstellingen. Het kan immers interessant zijn om kleinere schadegevallen zelf te regelen.

Voorbeelden

Wie aan een onderschrijver van kunstverzekeringen vraagt om te vertellen over het meest kostbare kunstwerk dat hij ooit al verzekerd heeft, zal altijd bot vangen. “Dat is strikt vertrouwelijk”, wordt dan gezegd. Maar we kunnen wel een paar voorbeelden geven.

Zoals het voorbeeld van het historisch pand met beelden in blauwsteen. Die beelden maakten deel uit van de gevel. Daar kan niemand mee gaan lopen, zou u denken. En toch, op een dag werd ondanks alle voorzorgen een beeld weggekapt en gestolen. Met een goede polis wordt zo'n diefstal niet alleen vergoed, maar wordt de schade ook hersteld. Maar daarvoor moet u een beroep doen op een verzekeraar die werkt met gespecialiseerde kunstdeskundigen.

Niet alleen voor historische gebouwen en kostbare kunstwerken, ook voor exclusieve wijnkelders kan een extra verzekering een aanrader zijn. Zo'n kelder moet dan wel aan een aantal bijzondere voorwaarden voldoen. Een goede beveiliging tegen diefstal is een absolute noodzaak, maar op zich nog niet voldoende. Om ongevallen te voorkomen, moeten bijvoorbeeld stevige wijnrekken aan de muur vastgemaakt worden. De ventilatie moet in orde zijn en het vochtgehalte moet constant in 't oog gehouden worden.

Een gewone inboedelverzekering is sowieso te beperkt voor een woning van topklasse. Bij een standaardpolis is schade ten gevolge van een val doorgaans uitgesloten. Stel nu dat een kristallen luster valt en daarbij een uniek porseleinen servies breekt. Ook dit soort schade kan gedekt worden. Zelfs de schade die veroorzaakt wordt door (huis)dieren. Maar iedere bescherming begint met een kwaliteitsbeveiliging en een goede huishouding. En de eigenaar moet ook over de nodige financiële middelen beschikken om het eigendom goed te onderhouden.

Voor privéverzamelaars is discretie het allerbelangrijkste. Om veiligheidsredenen, maar ook om fiscale redenen. De Belgische wetgeving verplicht verzekeraars om bij het overlijden van de verzekeringsnemer het bestaan van de polis te melden aan de fiscus. Maar er zijn oplossingen om de successierechten op een fiscaalvriendelijke manier te regelen.

Tot slot

Voor wie over zeer veel kunstwerken of waardevolle bezittingen beschikt, is een aparte verzekering aangewezen. Dan volstaat een gewone diefstalverzekering niet. Voor zo'n polis kan u terecht bij gespecialiseerde verzekeraars en makelaars. Maar ook al hebt u geen Picasso of geen peperdure juwelen in huis, dan is het toch een goed idee om een inventaris op te maken van uw waardevolle bezittingen. Zo'n lijst en gedetailleerde foto's van de kunstwerken en juwelen, vereenvoudigen en versnellen de administratieve afhandeling van een schadegeval. Bij diefstal zal het opsporingswerk van de politie vlotter verlopen en de verzekeraar zal sneller een vergoeding uitkeren.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]