Btw op erelonen advocaten in schadedossiers beroepsaansprakelijkheid mag gefactureerd worden aan de verzekerde

Sinds 1 januari 2014 moeten advocaten hun prestaties aan de btw onderwerpen: een advocaat moet 21% btw aanrekenen aan zijn cliënten. Welk gevolg heeft deze maatregel bij schadedossiers in het kader van beroepsaansprakelijkheid waarin een advocaat wordt aangesteld ter verdediging van de belangen van de verzekerde en die van de maatschappij?

Volgens de circulaire van de Centrale diensten btw van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van 20 november 2013 diende de advocaat, aangesteld door een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, te factureren aan de verzekeringsmaatschappij. Maar in een beslissing van 26 juni 2014 heeft de FOD Financiën bevestigd dat, gezien de nauwe samenwerking tussen de advocaat en de verzekerde bij de behandeling van een dossier, de Btw-Administratie aanvaardt dat de verzekerde beschouwd moet worden als de medecontractant van de advocaat, ook al wordt hij aangesteld door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar (behalve in het geval van belangenconflicten). Dit betekent dat de prestaties en kosten van de advocaat gefactureerd moeten worden aan de verzekerde en niet aan de verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar zal de verdedigingskosten betalen met uitzondering van de recupereerbare btw. De btw die door de verzekerde kan worden gerecupereerd volgens de normale regels betreft geen kost en moet om die reden niet terugbetaald worden door de verzekeraar.

De facturatieprocedure en de betalingen verlopen in de praktijk als volgt:

De advocaat stelt zijn factuur op op naam van de verzekeringsnemer/verzekerde (natuurlijke of rechtspersoon);

De advocaat maakt zijn factuur rechtstreeks over aan de verzekeringsnemer/verzekerde en tegelijkertijd een kopie van deze factuur aan de verzekeraar;

De verzekeraar betaalt de hoofdsom van de factuur zonder btw en de niet door de verzekeringsnemer/verzekerde aftrekbare btw;

De verzekeraar verzendt een schrijven aan de verzekeringsnemer/verzekerde met bevestiging van de betaling uitgevoerd door de verzekeraar en met vraag aan de verzekeringsnemer/verzekerde om de btw rechtstreeks aan de advocaat te betalen;

De btw-plichtige verzekerde betaalt dus enkel het btw-bedrag dat hij kan recupereren. Dit bedrag vormt in diens hoofde dus geen kost en moet om die reden niet terugbetaald worden door de verzekeraar;

De verzekeraar blijft de verdedigingskosten volledig ten laste nemen.

Voor de niet of gemengd btw-plichtige verzekerden gebeurt de facturatie van de verdedigingskosten ook rechtstreeks naar de verzekerde, maar de verzekeraar zal in deze gevallen ook de niet-recupereerbare btw betalen.

Bron:  Protect E-bulletin

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]