Leidt gehoorverlies tot meer arbeidsongevallen?

Werknemers met gehoorproblemen lopen meer risico op arbeidsongevallen omdat ze minder goed in staat zijn om alarmsignalen of geluiden op te vangen die gepaard gaan met mogelijke gevaren. Dat blijkt uit een onderzoek van Yale University. Zij onderzochten verschillende types van gehoorverlies en vergeleken hun effecten op de arbeidsveiligheid.

De onderzoekers volgden  8818 productie- en onderhoudsmedewerkers van een aluminiumproducent in een periode van 6 jaar.

Let op met gehoorverlies van hoge frequenties

Uit de analyses bleek het volgende:

In de Verenigde Staten lijdt ongeveer 12 tot 15% van de bevolking aan tinnitus (oorsuizing). Onder de ouderen (65 plus) kampt zelfs een derde met de gehooraandoening.

Het risico op acute verwonding steeg met 25% bij werknemers die in het verleden tinnitus hadden in combinatie met gehoorverlies van de hoge frequenties.

Er bestaat een klein verband tussen gehoorverlies van de lage frequenties en een verhoogd risico op acute verwondingen, maar gaat het voornamelijk over minder ernstige ongeval.

Er werd geen verband aangetoond tussen asymetrisch gehoorverlies (het ene oor is harder beschadigd dan het andere) en een verhoogd risico op verwondingen. Dit komt mogelijk omdat deze groep zeer klein was.

De onderzoekers waarschuwen werkgevers voor het gevaar van gehoorverlies op de werkvloer: “ Deze resultaten bewijzen dat tinnitus in combinatie met gehoorverlies van de hoge frequenties een belangrijke bedreiging kan vormen voor werknemers die in lawaaierige omgevingen aan de slag gaan. Deze risicogroepen moeten dan ook goed onderzocht worden en hebben aangepaste communicatie en bescherming nodig.”

Collectieve bescherming

Een laatste merkwaardige bevinding vereist extra aandacht: “Uit enkele verhalen van de werknemers blijkt dat zij een toename van gehoorverlies ervoeren bij het dragen van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen.”

Daarom wordt op basis van eerdere studies aanbevolen om de blootstelling van geluid indien mogelijk te beperken door het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (bv. het afschermen van machines) in plaats van persoonlijke gehoorbescherming.

Bron: Sentral

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]