Valorem-indexen Gebouwen & Materieel 2015

In tal van polissen voor industriële risico’s worden de verzekerde kapitalen jaarlijks aangepast op basis van de Valorem-index. Sinds 1 januari 2015 geeft deze de kostprijsevolutie weer voor 2014, opgesplitst voor gebouwen en materieel. De gebouwen-index stijgt met 0,24% en de materieelindex met 0,35%.

De Valorem-index wordt opgesteld sinds 1960 en is het equivalent van de ABEX-index voor private woningbouw. Het is een gewogen index op basis van de evolutie van (voornamelijk) de kostprijzen van de lonen, materialen en halffabrikaten in het volledige jaar 2014, voor diverse sectoren, landen van herkomst en diverse types gebouwen en materieel. Deze Valorem-indexen worden gepubliceerd zodra alle informatie van dat jaar beschikbaar is.

Gebouwen-index

De gebouwen-index houdt rekening met de prijsevoluties van industriegebouwen, kantoorgebouwen en utilitaire gebouwen in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg.

De index is het voorbije jaar bijna niet gestegen (0,25%). De loonkosten in de bouwsector zijn in mindere mate gestegen dan de vorige jaren. Door de dalende energieprijzen zijn een aantal bouwmaterialen zoals staalproducten, kunststoffen en bitumineuze producten eveneens in kostprijs gedaald. Ook de transportkosten bleven daardoor op hetzelfde prijspeil. Beton- en baksteenproducten kenden wel een lichte stijging.

Tenslotte bleef de druk op de winstmarges aanhouden, gezien de weinig gevulde orderboekjes bij tal van bouwbedrijven, als gevolg van de sputterende economie.

Materieel-index 

De Materieel-index houdt rekening met de prijsevolutie van het bestaande machinepark in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg.

Een uitsplitsing van dat cijfer onthult een daling van 1,8% voor de metallurgie en een daling van 5% voor de non-ferro nijverheid; cijfers die beduidend beter zijn dan die van de laatste jaren en die wijzen op een voorzichtige stabilisatie van deze sectoren. De sectoren van de machinebouw, elektrische apparatuur en elektromotoren kennen dan weer een (weliswaar zeer bescheiden) stijging van minder dan 2%. Ook de evolutie van de brandstofprijzen veroorzaakte een lichte daling - ten belope van 0,5% - van de kosten voor het goederentransport over de weg. In de informaticabranche blijven de afzetprijzen andermaal status quo.

Vergelijking met de buurlanden

In Nederland en Frankrijk zijn de bouwkostenindexen voor niet-residentiële gebouwen in dezelfde mate gestegen als in België. In Duitsland was de stijging veel sterker dan bij ons.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]