Groei VAPZ zet zich door in 2014

Volgens een enquête van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen blijft het aantal contracten in het kader van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) bij verzekeraars aanzienlijk groeien. Sinds de invoegetreding van de wet op de aanvullende pensioen voor zelfstandigen in 2004 werd een stevige groei in het aantal VAPZ-polissen opgetekend, omdat zelfstandigen sindsdien kunnen intekenen op een VAPZ-contract bij een pensioeninstelling naar keuze.

In 2014 werden er net geen 38.000 nieuwe VAPZ-verzekeringscontracten afgesloten, waardoor het totaal aantal polissen uitkomt op 478.000. 94% van de contracten wordt rechtstreeks afgesloten bij een verzekeringsonderneming zonder tussenkomst van een sociaal verzekeringsfonds (94 %). Volgens cijfers van de FSMA (2011) bouwt 45% van de zelfstandigen een aanvullend pensioen op via een VAPZ. Assuralia schat dat dit momenteel rond de helft ligt.

De sociale VAPZ

Van de nieuw afgesloten VAPZ-verzekeringscontracten is ongeveer een vijfde een sociaal VAPZ-contract. Hoewel hun aandeel al enige tijd in stijgende lijn lag, lijkt het zich de laatste jaren te stabiliseren rond de 20 %.

Bij sociale VAPZ-overeenkomsten kan de zelfstandige een hogere premie fiscaal in mindering brengen als minstens 10 % van de premie gespendeerd wordt aan solidariteitsprestaties (bijvoorbeeld premievoortzetting tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid of een rente-uitkering bij invaliditeit of overlijden).

RIZIV-contracten, die onderschreven kunnen worden door geconventioneerde medische zorgverstrekkers (apothekers, geneesheren, kinesisten en tandartsen) zijn altijd sociale overeenkomsten.

VAPL

“Gelet op het succesverhaal van het VAPZ is Assuralia dan ook verheugd om te zien dat de regering zich heeft voorgenomen om de tweede pijlerpensioenen nog verder uit te bouwen. Hierbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan de intentie tot het uitwerken van een vergelijkbaar systeem voor werknemers, het zogenaamde Vrij Aanvullend Pensioen voor Loontrekkenden (VAPL). Hierin zouden werknemers kunnen kiezen om via vrijwillige afhouding op het loon een aanvullend pensioen in de tweede pijler op te bouwen.”

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]