3 op 4 elektronische alcoholtesters onbetrouwbaar

Elektronische alcoholtesters die vrij in de handel verkrijgbaar zijn, geven vaak een onbetrouwbaar resultaat. Uit een analyse van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat drie op vier alcoholtesters niet voldoen. Zelfs de duurste toestellen bieden niet altijd een garantie voor nauwkeurigheid. Van de alcoholtesters die op een smartphone konden worden aangesloten, is geen enkele betrouwbaar. “Zich laten leiden door de resultaten van zo’n toestel om al dan niet nog het stuur te nemen, is zonder meer gevaarlijk”, aldus het BIVV.

Voor alle duidelijkheid, de elektronische alcoholtesters die door het BIVV werden getest, zijn toestellen die meermaals kunnen worden gebruikt en die de alcoholconcentratie meten in de uitgeademde lucht. Het gaat dus niet over de toestellen die door de politie worden gebruikt en die aan zeer strenge normen moeten voldoen en waarvan de betrouwbaarheid niet ter discussie staat. Ook de chemische alcoholtesters werden niet onderzocht in deze studie.

Het BIVV testte 24 verschillende toestellen die vrij in de handel verkrijgbaar zijn: 17 daarvan waren uitgerust met een elektrochemische sensor en 7 toestellen werkten met een halfgeleidersensor. Van eenzelfde type/merk werden telkens 3 toestellen getest. Zo konden ook eventuele afwijkingen tussen verschillende toestellen van eenzelfde merk/type worden onderzocht. De prijzen van deze toestellen varieerden van enkele euro's tot enkele honderden euro's.

Uitgebreide analyse

Het onderzoek gebeurde door het laboratorium Alcometrie van het BIVV dat hiervoor geaccrediteerd is volgens de ISO17025-norm. De proeven die werden uitgevoerd, gebeurden volgens de internationale norm EN16280 voor testtoestellen voor persoonlijk gebruik.

In een eerste test ging het BIVV na of de toestellen voldoende nauwkeurig waren. Vervolgens werden de toestellen opnieuw getest nadat ze in extreme klimatologische omstandigheden werden bewaard. Daarna werd gekeken of de toestellen bij 40°C, de temperatuur in de wagen die in de zon staat, nog voldeden. Ondanks een vrij grote marge van 20% overeenkomstig de EN16280-norm, waren slechts 6 van 24 toestellen voldoende nauwkeurig tijdens de laboproeven. “De duurste toestellen bieden niet altijd een garantie voor kwaliteit en nauwkeurigheid”, merkt het BIVV op. “Toch situeren de toestellen die aan de testen voldeden, zich allemaal in de prijsklasse van meer dan 100 euro.”

Van de alcoholtesters die op een smartphone konden worden aangesloten, voldeed geen enkele aan de nauwkeurigheidsvoorschriften.

Bobben is beter

Volgens het BIVV zijn dus maar weinig elektronische alcoholtesters nauwkeurig en echt betrouwbaar, ondanks de soms erg hoge kostprijs. “Sommige blijken zelfs gevaarlijk omdat ze een veel lager alcoholgehalte aangeven dan de werkelijke waarde en de bestuurder hiermee het gevoel geven dat hij zonder enig probleem nog het stuur kan nemen”, waarschuwt het BIVV. Het instituut wijst er bovendien op dat de fabrikant het toestel omwille van de betrouwbaarheid elke 6 maanden moet kalibreren, wat nog voor gemiddeld 50 euro bijkomende kosten zorgt. “Kortom, het is beter te 'bobben' wanneer men iets te vieren heeft, want dat is meer betrouwbaar en ook goedkoper.”

Aanbevelingen

Wie, ondanks de resultaten van het onderzoek, toch een elektronische alcoholtester wil kopen, geeft het BIVV een reeks aanbevelingen:

Koop een duurder toestel, ook al bieden niet al die toestellen uit de test een sluitende kwaliteitsgarantie.

Ga na of het toestel geconfigureerd is in de juiste eenheid (mg/l) en beantwoordt aan de Belgische normen (de alcohollimiet in België bedraagt 0,22 mg/l uitgeademde alveolaire lucht).

Controleer of de gebruikershandleiding duidelijk aangeeft hoe het toestel moet worden gebruikt en hoe het meetresultaat moet worden geïnterpreteerd.

Check of de mogelijkheid voorzien is om het toestel bij de leverancier te laten kalibreren, in overeenstemming met het door de fabrikant vermelde interval.

Voor een betrouwbaar meetresultaat mag je 15 minuten voor de test niet gegeten, gerookt of gedronken hebben.

Besef dat het alcoholgehalte nog kan stijgen nadat een alcoholtest werd uitgevoerd.

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]