Ombudsman van de Verzekeringen: Cijfers en Analyse 2014

De Ombudsman van de Verzekeringen ontving in 2014 4.318 vragen tot tussenkomst. Dat is iets minder dan in 2013, toe de dienst 4.364 vragen kreeg. In 52% van de onderzochte vragen was er een positieve oplossing voor de consument. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman van de Verzekeringen voor 2014.

Er werden 3.697 klachten geregistreerd tegenover verzekeringsonderneming, 570 tegen verzekeringstussenpersonen en 51 tegen Datassur. Bij de verzekeringsonderneming is dit een lichte daling (-1,9%), al was er een stijging in de takken Gezondheidszorg (+4%) en BA Diversen (+8%). De stijging bij Gezondsheidszorg was te wijten aan een grote groei (+41%) van het aantal klachten over de dekking Gewaarborgd Inkomen. Bij Brand daalde het aantal klachten, al was er een verdubbeling van het aantal aanvragen bij Storm tengevolge van de Pinksterstorm van 7 juni 2014.

Tegenover de verzekeringstussenpersonen daarentegen is er een stijging van 6% van het aantal klachten. Deze stijging is vooral terug te vinden in de vragen over schadegevallen van Alle Risicoverzekeringen - GSM en huisdieren - en Annulatieverzekering, die worden beheerd door een verzekeringstussenpersoon in naam en voor rekening van een verzekeringsonderneming.

De Ombudsman noteerde een opvallende stijging van het aantal klachten over het gebrek aan informatie en de afhandelingstermijnen (20% van de ingediende dossiers), hoofdzakelijk in Auto-, Brand- en Rechtsbijstandverzekering. Bij 63% van de dossiers rond deze thematiek was er voor de consument een gunstige afloop.

De opzeg van het contract blijft een belangrijk motief van de klachten, zowel tegenover de maatschappijen als de tussenpersonen (10% van de ingediende aanvragen). Hier werd in 57% van de gevallen een oplossing voor de consument gevonden.

Aanbevelingen

In haar aanbevelingen zegt de Ombudsman om in Brand een bedenktijd in te voeren  na de onderhandse schatting van de schade. Tijdens het bezoek van deze expert zal de verzekerde vaak onmiddellijk overgaan tot ondertekening van een proces-verbaal van minnelijke schadevaststelling. Achteraf beseft hij dat het voorgestelde bedrag niet voldoende is om zijn schade te herstellen. Door de ondertekening is deze schadevaststelling, juridisch gezien, bindend en kan hij er dus niet meer op terugkomen.

In Rechtsbijstand pleit de Ombudsman voor een betere communicatie over het plafond van de tussenkomst in de gerechtskosten, de reeds gemaakte kosten en het nog beschikbare saldo.

Tips

Naar goede gewoonte heeft de Ombudsman van de Verzekeringen ook enkele tips voor de consumenten. Enkele voorbeelden:

Auto: Wijzig het aanrijdingsformulier niet eenzijdig!

Brand: Wanneer u de kwaliteit van een herstelling in natura in twijfel trekt, vraag een tegenexpertise!

Rechtsbijstand: Vergeet niet dat de rechtsplegingsvergoeding aan de Rechtsbijstandverzekeraar toekomt!

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]