Swiss Re identificeert nieuwe en opkomende risico’s

In een recent SONAR-rapport heeft de Zwitserse herverzekeringsgroep 21 ‘opkomende’ risico’s onder de loep genomen. Opkomende risico’s zijn nieuwe risico’s of risico’s die een transformatie ondergaan. Hierdoor zijn ze moeilijk te kwantificeren en is hun potentiële impact nog niet voldoende duidelijk.

In dit rapport worden de 21 risico's ingedeeld naargelang hun potentiële impact (hoog, medium, laag) en de tijdspanne waarin ze zich kunnen realiseren (binnen de drie jaar of later).

De vier risico's met de hoogste potentiële impact zijn:

deglobalisering (0-3 jaar): politieke spanning in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Oost-Azië hebben een resem sancties en embargo's met zich meegebracht. Tegelijkertijd heeft de slechte economische situatie ervoor gezorgd dat nationalistische en populistische partijen een sterke groei kende, wat in Europa integratieprojecten kan ondermijnen;

supernatuurrampen (0-3 jaar): overstromingen ten gevolge van 'atmosferische rivieren' kunnen potentieel enorme schade met zich meebrengen, maar er wordt te weinig rekening mee gehouden bij het bepalen van het risico. Hetzelfde is het geval voor vulkaanuitbarstingen, aangezien de laatste zware uitbarsting dateert van 1815 (Indonesië);

het 'grote monetaire experiment' (0-3 jaar): de economie groeit heel traag in Europa en Japan, en de Chinese groei vertraagd. De traditionele economische maatregelen hebben hun grenzen bereikt of er is geen budget om ze uit te voeren. Overheden overwegen meer radicale maatregelen, met onzekere gevolgen op het vlak van inflatie, interesten, ongelijkheid en zeepbellen;

het 'internet of things' (>3 jaar): de toegenomen verbondenheid van apparaten brengen vragen met zich mee omtrent de veiligheid van netwerken en data. Fouten in het systeem, maar ook kwaadwillige aanvallen van hackers en criminele kunnen grote schade met zich meebrengen. Daarnaast zijn er nog wettelijke en regulerende problemen met het gebruik van data en privacy.

Elf risico's hebben volgens Swiss Re een gemiddelde potentiële impact:

droogte in Brazilië (0-3 jaar);

'lifestyle drugs' (0-3 jaar);

machineonderhoud op afstand (0-3 jaar);

toegenomen risico op pandemie (0-3 jaar);

bosbranden (0-3 jaar);

zinkende steden (0-3 jaar);

genetische manipulatie (>3 jaar);

uitdagingen van hernieuwbare energie (>3 jaar);

antibiotica-resistentie (>3 jaar);

verouderende infrastructuur (>3 jaar);

fracking-afval (>3 jaar).

Aan zes potentiële risico's wordt een kleine impact toegedicht:

wanbeheer van fossiele brandstofvoorraden (0-3 jaar);

gevaren van LED-licht (0-3 jaar);

het kantoor van de toekomst (>3 jaar);

verkeersdrukte in de lucht (>3 jaar);

chemische stoffen in de leefomgeving (>3 jaar);

schaarste van (onverwachte) grondstoffen (>3 jaar).

“In een toekomst waar verandering de enige constante is, is het cruciaal om de uitdagingen van morgen te voorzien”, aldus Patrick Raaflaub, Chief Risk Officer van de Swiss Re Group. “Dit rapport probeert een vroege indicatie te geven van wat er zich aan de horizon afspeelt. Heel wat thema's die we in dit rapport aanhalen zullen misschien nooit significante risico's worden, maar bij een aantal zal dit wel degelijk het geval zijn. Hoe vroeger we ons aanpassen aan deze ontwikkeling, des te beter zullen we voorbereid zijn.”

Het volledige rapport kan hier geraadpleegd worden.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]