Arbeidsongeval en aansprakelijkheid van de werkgever

Sinds 1903 is de vergoeding van een werknemer bij een arbeidsongeval forfaitair. Het slachtoffer moet niet meer aantonen dat de werkgever een fout heeft begaan, maar wordt rechtstreeks vergoed door de arbeidsongevallenverzekering die zijn werkgever verplicht heeft afgesloten. Hiertegenover staat dat de werkgever immuniteit geniet voor de aansprakelijkheid. De schadevergoeding is wettelijk begrensd.

De wetgever heeft hierop enkele uitzonderingen voorzien. In deze gevallen kan de werkgever toch persoonlijk aansprakelijk gesteld worden en heeft de werknemer recht op een vergoeding van zijn werkelijk schade, voor het stuk dat niet gedekt wordt door de arbeidsongevallenverzekeraar:

wanneer de werkgever het ongeval opzettelijk veroorzaakt;

wanneer het arbeidsongeval goederen beschadigt van de werknemer;

bij arbeidswegongevallen;

bij verkeersongevallen;

bij een zwaarwichtige overtreding van de bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk, waardoor ze worden blootgesteld aan het risico op een arbeidsongeval.

Bij dit laatste scenario zijn er enkele voorwaarden voorzien vooraleer de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden. Ambtenaren van de inspectie van het Toezicht op het Welzijn moeten deze schriftelijk

hebben gewezen op het gevaar waaraan hij zijn werknemers blootstelt;

hebben medegedeeld welke overtredingen werden vastgesteld;

passende maatregelen hebben voorgeschreven;

hebben meegedeeld, dat indien hij nalaat de bedoelde maatregelen te treffen, de getroffene of diens rechthebbende, bij gebeurlijk ongeval, over de mogelijkheid beschikt een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering in te stellen.

Op 21 mei 2015 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat als aan deze laatste voorwaarde niet werd voldaan, de werkgever toch aansprakelijk gesteld kan worden. De rechters argumenteerden daarbij dat de mogelijkheden van het slachtoffer op die manier afhangen van een formaliteit of zelfs een vergetelheid van deze ambtenaren. Volgens het Hof is dit niet redelijk te verantwoorden.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]