Nationale afwijkingen op ADR-voorschriften verlengd

Op het vervoer van gevaarlijke goederen zijn in principe de regels van het ‘Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)’ van toepassing. Voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, is dat het RID. Voluit: het ‘reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen’.

Maar de Europese Commissie kan afwijkingen toestaan voor binnenlandse transporten.

Zo geniet ons land 4 afwijkingen voor het vervoer over de weg van kleine hoeveelheden gevaarlijke goederen, en 7 afwijkingen voor het vervoer over korte afstanden. Al die afwijkingen worden nu verlengd tot 30 juni 2020, op 2 na.

Ons land kent geen nationale afwijkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.

Kleine hoeveelheden

Richtlijn 2008/68 laat toe om af te wijken van de ADR-voorschriften voor het binnenlands vervoer van kleine hoeveelheden gevaarlijke goederen (art. 6, lid 2, a van richtlijn 2008/68). Zo geniet ons land een nationale afwijking voor:

het vervoer van kleine hoeveelheden springstoffen voor de mijnbouw (RO-a-BE-1);

het vervoer van ongereinigde lege recipiënten die producten van verschillende klassen hebben bevat (RO-a-BE-2);

de distributie van goederen in binnenverpakkingen op lokaal vlak (RO-a-BE-3 en RO-a-UK-4); en

het vervoer van radioactieve rookmelders (RO-a-BE-4).

Alle afwijkingen worden nader toegelicht in een Commissiebesluit van 17 juni 2015.

Korte afstanden

Dezelfde richtlijn maakt het ook mogelijk om af te wijken van de ADR-voorschriften voor het binnenlands vervoer van gevaarlijke goederen over korte afstanden (art. 6, lid 2, b, i van richtlijn 2008/68). In uitvoering van die bepaling bestaan er in België afwijkende regels voor:

het vervoer van gevaarlijke goederen in tanks voor verwijdering door verbranding (RO-bi-BE-4);

het vervoer van afval naar afvalverwijderingsinstallaties (RO-bi-BE-5);

het vervoer van gevaarlijke goederen in, en in de directe omgeving van havens (RO-bi-BE-6 en RO-bi-SE-5);

het ADR-diploma voor de inspecteurs (RO-bi-BE-7 en RO-bi-SE-6);

de vrijstelling van het verbod voor de chauffeur of bijrijder om verpakkingen met gevaarlijke goederen te openen (RO-bi-BE-8 en RO-bi-UK-2);

het vervoer in de directe omgeving van industrieterreinen, met inbegrip van het vervoer over de openbare weg tussen de verschillende delen van de terreinen (RO-bi-BE-9 en RO-bi-SE-3); en

het vervoer in de directe omgeving van industrieterreinen, met inbegrip van het vervoer over de openbare weg (RO-bi-BE-10).

Tot 30 juni 2020

De meeste nationale afwijkingen verstreken op 30 juni 2015 en worden verlengd tot 30 juni 2020.

Maar de twee afwijkingen voor het vervoer in de directe omgeving van industrieterreinen, zullen maar tot 15 januari 2018 gelden.

Ook multilaterale afwijkingen

Naast de nationale afwijkingen op de internationale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, bestaan er ook bilaterale en multilaterale afwijkingen. Het gaat dan niet om binnenlands vervoer, maar om het vervoer van gevaarlijke goederen tussen de EU-lidstaten onderling, of tussen een EU-lidstaat en een derde land, zoals Noorwegen of Zwitserland.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]