Vergoedingen voor beroepsziekten: veel aanvragen, veel weigeringen

In 2014 ontving het Fonds voor de Beroepsziekten 10.542 eerste aanvragen. Bijna twee/derde van de aanvragen werd afgekeurd. De cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag 2014 van het Fonds voor de Beroepsziekten dat verleden week werd gepubliceerd op hun website.

Aantal aanvragen

Het gaat over aanvragen die werden ingediend om een vergoeding te krijgen voor een tijdelijke arbeidsongeschiktheid, een blijvende arbeidsongeschiktheid of gezondheidszorgen. Hoewel het aantal aanvragen in vergelijking met 2013 is gedaald, blijft het wel gaan om een enorm groot aantal aanvragen. Het is van het einde van de jaren '70 geleden dat er bij het Fonds voor de Beroepsziekten meer dan 10.000 aanvragen toekwamen. De stijging die in 2013 werd ingezet, heeft te maken met het opnemen van tendinopathie op de lijst van beroepsziekten eind 2012.

 Ook in 2014 hadden de meeste aanvragen betrekking op tendinopathie (3528), hoewel er wel al een duidelijke afname is van het aantal aanvragen ten opzichte van 2013 (4722). Ook het aantal aanvragen voor het carpaal tunnel syndroom is fors opgelopen (van 929 aanvragen in 2012 naar 1684 in 2014), terwijl het aantal aanvragen voor andere pathologiën relatief stabiel is gebleven ten opzichte van 2012 en 2013.

Het derde grootste aantal aanvragen heeft betrekking op lumbale aandoeningen (1369). Daarna komen aanvragen voor discus-, been en gewrichtsziekten (1081), het ademhalingssysteem (1025), hardhorigheid of doofheid (630), huidziekten (588) en ten slotte been- en gewrichtsziekten van de bovenste ledematen (340).

Beslissingen

In 2014 heeft het FBZ 3608 positieve beslissingen genomen, tegenover 7012 negatieve beslissingen. Het gaat hier over beslissingen na een eerste aanvraag. Zowel het aantal aanvragen als het aantal beslissingen (positieve en negatieve) stijgt ten opzichte van 2012, maar dankzij een meer efficiënte manier van werken, neemt de gemiddelde tijd om een beslissing te nemen af. Als we het aantal beslissingen per ziekte bekijken, dan zien we dat de verhouding positieve/negatieve beslissingen sterk afhankelijk is van het type pathologie.

Beroepsziekten komen meestal voor op oudere leeftijd. Van alle mensen die een vergoeding voor een beroepsziekte krijgen, is 6,7% jonger dan 30 jaar. In de groep van dertigers gaat het om 13,8%. De groep 40-49-jarigen (30,7%) en de groep 50-59-jarigen (35,7%) nemen het leeuwendeel op zich. 60+ers zijn nog goed voor 13,2% van het aantal door het FBZ verstuurde positieve beslissingen.

Bepaalde pathologieën komen meer voor bij mannen dan bij vrouwen of omgekeerd. “Zo zien we dat de ademhalingsziekten, met op kop stoflong (de 'mijnwerkersziekte') en de asbestgerelateerde ziekten zeer vaak bij mannen voorkomen. Ook hardhorigheid en been- en gewrichtsaandoeningen van de bovenste ledematen komen veel meer voor bij mannen. Voor deze pathologiën kunnen we stellen dat 90% of meer van de slachtoffers van het mannelijk geslacht zijn. Bij een aantal andere ziekten zien we dat een (lichte) meerderheid van de slachtoffers vrouwen zijn. Dit is onder meer het geval bij tijdelijke arbeidsongeschiktheden voor huidziekten en het carpaal tunnel syndroom.

 Er zijn ook geografische verschillen, zowel wat het aantal aanvragen betreft, als het aantal beslissingen. “De inwoners van Henegouwen (22,4%) en Luik (20,9%) dienen veruit het meeste aanvragen in. Op ruime afstand volgen dan de Vlaamse provincies, met name West-Vlaanderen (9,3%), Antwerpen (8,7%), Oost-Vlaanderen (8,6%), Limburg (7,6%) en Vlaams-Brabant (5%). Slechts 3,8% van de aanvragen komen uit Brussels Hoofdstedelijk Gewest."

Als we het aantal positieve beslissingen opdelen per provincie, dan zien we dezelfde trend die we bij de aanvragen vaststelden. In Henegouwen (22%) en in de provincie Luik (18,7%) ontvangen ze het vaakst een positieve beslissing. In Vlaanderen was in 2014 West-Vlaanderen de provincie waar de meeste vergoedingen worden uitgekeerd (11,3%).

Als een beroepsziekte zelf de directe of indirecte oorzaak is van een overlijden, dan hebben de nabestaanden (in feite de 'rechthebbenden', nl. zij die voordeel haalden uit de inkomsten van het slachtoffer) recht op een overlevingsrente. In 385 gevallen werd de aanvraag voor een overlevingsrente aanvaard. Dit wil in concreto zeggen dat het Fonds voor de Beroepsziekten in 2014 erkend heeft dat 385 mensen gestorven zijn ten gevolge van hun beroepsziekte. Het aantal aanvragen na een overlijden neemt overigens stelselmatig af (van 1403 in 2012 naar 1287 in 2014).

Het jaarverslag, met meer cijfermateriaal, en meer informatie over het Fonds voor de Beroepsziekten, vindt u terug op de website van het Fonds.

Bron: Sentral

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]