De Waalse instapstageovereenkomst biedt betere bescherming tegen arbeidsongevallen

De Waalse modelovereenkomst voor de instapstage is aangepast. Het doel van deze aanpassing om de stagiair beter te beschermen tegen arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen.

De instapstage is een middel voor professionele instap en opleiding die enerzijds bestaat uit een stage bij een werkgever en anderzijds uit een vormingstraject bij een opleidingsverstrekker. Het doel ervan is om een stagiair toe te laten om de nodige professionele vaardigheden op te doen op de arbeidsmarkt om een professionele activiteit te kunnen uitvoeren. De duurtijd bedraagt minstens drie maanden en maximaal zes maanden.

Bij het afsluiten van een instapstageovereenkomst verbindt de werkgever zich ertoe om de stagiair bijkomend te verzekeren tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de arbeidsweg door een verzekering af te sluiten in functie van het beroep. Indien echter het loon voor het beroep waarvoor de stage gevolgd wordt niet duidelijk in instapstageovereenkomst vermeld wordt, gebeurt de vergoeding door de verzekeraar op basis van de maandelijkse werkgeversbijdrage toegekend aan de stagiair, zijnde 200 euro.

Daarom heeft de Waalse Regering besloten om de modelovereenkomst van de instapstage aan te passen, zodat hierin vermeld wordt wat volgens de werkgever het normale brutosalaris is van het aangeleerde beroep. Deze moet evens bewijzen dat hij een verzekeringspolis van gemeenrecht heeft afgesloten, waarvan hij het polisnummer vermeld en de verzekeringsmaatschappij waarbij deze is afgesloten.

Voorts zijn er geen aanpassingen aan de modelovereenkomst.

Dit model treedt in werking op 10 augustus 2015, tien dagen nadat het verschenen is in het Belgisch Staatsblad.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]