De Waalse instapstageovereenkomst biedt betere bescherming tegen arbeidsongevallen

De Waalse modelovereenkomst voor de instapstage is aangepast. Het doel van deze aanpassing om de stagiair beter te beschermen tegen arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen.

De instapstage is een middel voor professionele instap en opleiding die enerzijds bestaat uit een stage bij een werkgever en anderzijds uit een vormingstraject bij een opleidingsverstrekker. Het doel ervan is om een stagiair toe te laten om de nodige professionele vaardigheden op te doen op de arbeidsmarkt om een professionele activiteit te kunnen uitvoeren. De duurtijd bedraagt minstens drie maanden en maximaal zes maanden.

Bij het afsluiten van een instapstageovereenkomst verbindt de werkgever zich ertoe om de stagiair bijkomend te verzekeren tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de arbeidsweg door een verzekering af te sluiten in functie van het beroep. Indien echter het loon voor het beroep waarvoor de stage gevolgd wordt niet duidelijk in instapstageovereenkomst vermeld wordt, gebeurt de vergoeding door de verzekeraar op basis van de maandelijkse werkgeversbijdrage toegekend aan de stagiair, zijnde 200 euro.

Daarom heeft de Waalse Regering besloten om de modelovereenkomst van de instapstage aan te passen, zodat hierin vermeld wordt wat volgens de werkgever het normale brutosalaris is van het aangeleerde beroep. Deze moet evens bewijzen dat hij een verzekeringspolis van gemeenrecht heeft afgesloten, waarvan hij het polisnummer vermeld en de verzekeringsmaatschappij waarbij deze is afgesloten.

Voorts zijn er geen aanpassingen aan de modelovereenkomst.

Dit model treedt in werking op 10 augustus 2015, tien dagen nadat het verschenen is in het Belgisch Staatsblad.

30.01.2017

Rechtsplegingsvergoeding komt toe aan rechtsbijstandsverzekeraar Lees meer

23.01.2017

Assuralia lanceert elektronisch aanrijdingsformulier Crashform® Lees meer

06.01.2017

Waartoe dient een groene kaart? Lees meer

27.12.2016

Ik heb met een niet-verzekerde auto een ongeval veroorzaakt. Nu zou ik graag weten of het slachtoffer schadeloosgesteld zal worden en of ik problemen kan krijgen. Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]