Zeevaartinspectiereglement aangescherpt

Vanaf 14 augustus 2015 gelden strengere normen voor zeeschepen. De federale overheid heeft het Zeevaartinspectiereglement bijgewerkt in uitvoering van de Europese richtlijn 2014/93. De Commissie neemt daarin de nieuwe beproevingsnormen voor scheepsuitrusting over die de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Europese normalisatie-instellingen hebben vastgelegd. Het gaat voornamelijk om uitrusting waarvoor tot nog toe geen internationaal aanvaarde normen bestonden.

Er zijn onder meer wijzigingen voor

inschepingsladders in de categorie 'reddingsmiddelen';

boordsystemen voor de reiniging van uitlaatgassen in de categorie 'voorkoming en verontreiniging van de zee';

niet-draagbare en draagbare brandblussers, rookdetectoren, warmtedetectoren, alarmapparatuur en bekleed meubilair in de categorie 'brandveiligheidsapparatuur';

gyrokompassen voor hogesnelheidsvaartuigen, dagseinlampen en routeautomaten in de categorie 'navigatieapparatuur';

het Inmarsat-F-scheepssatelliet-station in de categorie 'radiocommunicatieapparatuur';

navigatielantaarns in de categorie 'krachtens COLREG 72 vereiste apparatuur'; en

waterniveaudetectoren op bulkcarriers in de categorie 'veiligheidsuitrusting voor doorstortgoedschepen'.

Deze apparatuur is verplaatst van bijlage A.2 (uitrusting waarvoor nog geen internationaal aanvaarde beproevingsmethoden bestaan) naar bijlage A.1 (uitrusting waarvoor de IMO en de Europese normalisatie-instellingen gedetailleerde beproevingsnormen hebben opgesteld) van het reglement.

De nieuwe voorschriften gelden vanaf 14 augustus 2015. Uitrusting die vóór die datum werd of wordt vervaardigd, volgens de momenteel geldende voorschriften, mag nog tot 14 augustus 2017 verkocht en aan boord van een EU-schip geplaatst worden.

De overgangsregeling die werd ingevoerd bij de vorige update van het Zeevaartinspectiereglement in 2014 blijft van toepassing. Uitrusting die voor 4 december 2014 werd vervaardigd volgens de toen geldende voorschriften, mag nog tot 4 december 2016 aan boord worden gebracht.

30.01.2018

Schade aan particulier vervoerde goederen Read more

23.01.2018

Vlaanderen breidt kilometerheffing uit in strijd tegen sluipverkeer Read more

12.01.2018

25 doden per jaar minder bij verdubbeling telewerk Read more

22.12.2017

Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]