Arbeidsongevallen in privésector gedaald met 5,7%

Het aantal arbeidsongevallen in de privésector is in 2014 voor het vierde jaar op rij gedaald. Dat blijkt uit het statistisch jaarverslag van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2014.

Alles samen werden er in de Belgische privésector in 2014 141.865 arbeidsongevallen (op de arbeidsplaats en tijdens het woon-werkverkeer) geregistreerd. Dat betekent een daling van 5,7% in vergelijking met 2013, terwijl de tewerkstelling met 0,4% is gestegen.

Zowel het aantal ongevallen op de arbeidsplaats (121.195; -4,4%) als het aantal ongevallen op weg naar en van het werk (20.670; -13,1%) is gedaald. De sterke daling bij deze laatste categorie (de arbeidswegongevallen) is voor een groot deel toe te schrijven aan de bijzonder zachter winter.

In 2014 hebben 59 arbeidsongevallen een dodelijke afloop gehad. Dat zijn er 13 minder dan het jaar voordien en bijna een halvering sinds 2008 (103). Een derde van de dodelijke ongevallen is op de openbare weg gebeurd. Het gaat meestal om verkeersongevallen. Vallen van hoogte vormt de tweede belangrijke oorzaak van overlijdens tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Het aantal arbeidsongevallen op de arbeidsplaats is sinds 1985, toen 243.805 arbeidsongevallen werden geregistreerd, gehalveerd. In 2010 werd de dalende tendens onderbroken door de economische heropleving (+3,7%) nadat de economische crisis in 2009 had gezorgd voor een scherpe daling (-11,9%). Sinds 2011 zet de daling van het aantal arbeidsongevallen zich voort.

De cijfergegevens uit de gegevensbank van het Fonds bieden enerzijds een statistische weergave van de evolutie van het arbeidsongevallenrisico in België. Anderzijds helpen ze de economische activiteitssectoren, de ondernemingen en hun preventieadviseur hun eigen risico op arbeidsongevallen in te schatten. Zo publiceert het Fonds momenteel 31 sectorfiches op zijn website. Met die fiches krijgen we een beeld van de omvang en de aard van het risico op arbeidsongevallen in de activiteitssectoren en van de evolutie van dat risico de afgelopen 5 jaren.

28.05.2018

Een nieuw plafond voor het pensioensparen vanaf aj. 2019 (3de pijler) Lees meer

15.05.2018

Absenteďsme dreigt meer en meer ook voor kmo’s Lees meer

07.05.2018

Steeds meer consensus over een universele kilometerheffing Lees meer

02.05.2018

Strenger kader voor verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]