Tien jaar na Katrina

Orkaan Katrina zorgde voor de grootste schade door een windstorm ooit. In 2005 verloren 4000 mensen het leven, 80% van de stad New Orleans was overstroomd, er werd voor 125 miljard dollar totale schade genoteerd en er werden 1,7 miljoen claims ingediend. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Katrina, heeft Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) een nieuw risicobulletin gepubliceerd.

Chris Fischer Hirs, CEO van AGCS: “Stormen kunnen een verwoestende invloed hebben op bedrijven. Zelfs zonder de invloed van klimaatveranderingen in acht te nemen, wordt de prospectie van toenemende schades meer en meer waarschijnlijk door de continue economische ontwikkeling in risicovolle stedelijke kustgebieden over heel de wereld en vooral in Azië. Een goed voorbereiding is de beste verdediging. AGCS is daarom vastbesloten om samen te werken met klanten en risk managers en is bereid haar inzichten te delen om ervoor te zorgen dat bedrijven zo goed  mogelijk voorbereid zijn.”

Uit de analyse van meer dan 11.000 AGCS grote bedrijfsclaims wereldwijd (> 100.000 dollar) blijkt dat tussen 2009 en 2013 400 stormgerelateerde claims werden ingediend. Windstormen staan daarmee op de vijfde plaats in de top 10 van schadeoorzaken in bedrijven. Schades door windstormen nemen in aantal ongeveer 40% van alle natuurrisico's voor hun rekening en 26% in waarde.

De VS zijn de toplocatie in schades, goed voor de helft (49%) van alle geanalyseerde globale claims, gevolgd door Europa (19%), Azië (6%) en Centraal Amerika (3%). Verwacht wordt dat de schades in Azië de komende vijftig jaar exponentieel zullen stijgen. Claimanalyses tonen aan dat de maritieme industrie enorm is blootgesteld aan deze schades. Vernieling van pleziervaartuigen, commerciële schepen en cargo kunnen de schadeposten aanzienlijk verhogen. “Claims kunnen ook afkomstig zijn van indringend water in de containers van schepen waardoor de cargo beschadigd wordt”, zegt kapitein Rahul Khanna, Global Head of Marine Risk Consulting, AGCS. “Stormen kunnen  havens of kustinfrastructuur beschadigen of vernietigen, inclusief warenhuizen en gestockeerde cargo, kranen, kades, terminals, boeien en schuren.”

Katrina en andere stormen zoals Sandy hebben bijgedragen tot het modelleren van rampscenario's. Katrina heeft aangetoond dat de impact van een stormvloed soms meer schade toebrengt dan de windstorm zelf.  De overstroming veroorzaakt door Katrina bewees dat de rivierdijken niet voldoen. Volgens the National Committee on Levee Safety kosten de reparatiewerken zo'n 100 miljard dollar.

Katrina schetste eveneens de nood aan een betere bescherming tegen windschade. De meeste windschade veroorzaakt door Katrina was aan daken, muren en ramen. “Als men de bouwvoorschriften strikt had gevolgd, was de windschade minder groot geweest. Slecht vakmanschap en een gebrek aan kennis waren de grootste boosdoeners. Na Katrina paste Allianz de controle op de kwaliteit van de daken aan. Vandaag is de Golfkust beter voorbereid om de gevolgen van een orkaan te weerstaan door betere opleiding, verbeterde bouwinstructies en meer inspecties”, zegt Andrew Higgins, Technical Manager, Americas, Allianz Risk Consulting .

Terwijl wetenschappers geen afdoend antwoord kunnen geven op de vraag hoe de klimaatverandering een impact heeft op stormen, zijn de meesten het er wel over eens dat de hevigheid van de stormen zal toenemen. Het gemiddelde bedrag betaald door verzekeringsmaatschappijen voor extreem weer zoals windstormen bedroeg tussen 1980 en 1989, 15 miljard dollar per jaar. Tussen 2010 en 2013 steeg dit tot een gemiddelde van 70 miljard dollar per jaar.

Adequate voorbereiding alvorens een storm aankomt, is de sleutel om potentiele schades te verzachten, vooral op bouwwerven. Dat kan met een getest spoedplan, door daken en bouwschillen te inspecteren; grote gereedschappen te verankeren en een goede voorbereiding op een mogelijke overstroming. Tijdens een windstorm moet het aanwezige personeel controleren op lekken, brand en beschadigingen. Na een windstorm moet de site afgesloten worden om ongeautoriseerde toegang te verhinderen. De schadebepaling moet -indien mogelijk- onmiddellijk uitgevoerd worden.

De bedrijfscontinuïteit is cruciaal omdat just-in-time productie, nauwkeurige inventariseringen en globale bevoorradingsketens de negatieve effecten kunnen verzachten. Schade aan eigendommen, bedrijfsonderbrekingen worden meestal gedekt door de verzekering maar vaak is er ook een schade van marktaandeel, leveranciers, klanten en personeel.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]