34% van de Belgische werknemers wil ondernemer worden

Werknemers en ondernemers vinden dat het ondernemersklimaat meer gestimuleerd moet worden in België. 43% van de werknemers en 66% van de ondernemers vindt dat er te weinig goesting is bij de Belgische bevolking om ondernemer te worden.

Het huidige Belgische ondernemersklimaat moet verbeteren. Dat blijkt uit resultaten van een enquête die uitgevoerd werd door een masterstudent aan de KU Leuven in samenwerking met ERGO Insurance en het onafhankelijke online onderzoeksbureau Ivox. De enquête werd afgenomen bij 517 Belgische ondernemers en 621 Belgische werknemers. Verder werd er in de enquête ook gepeild naar de ondernemerschapsgraad en de jobtevredenheid van de respondenten.

De perceptie van Belgische werknemers en ondernemers over ondernemerschap bepaalt hoe aantrekkelijk ons land is om een onderneming op te starten. In het algemeen is de visie van werknemers en ondernemers op ondernemerschap ongunstig: 38% van de werknemers en 48% van de ondernemers vindt dat er niet genoeg ondernemers zijn in België. Daarnaast zegt 43% van de werknemers en 66% van de ondernemers dat er te weinig goesting is bij de Belgische bevolking om ondernemer te worden. Volgens 37% van de werknemers en 55% van de ondernemers kiezen jongeren als eerste job vaak blindelings voor het statuut van werknemer. 81% van de ondernemers en 67% van de werknemers vindt dat een werknemer die al enkele jaren aan de slag is niet zo snel ondernemer zal worden omdat hij in de comfortzone van financiële en sociale zekerheid blijft hangen.

De ondervraagden zien wel mogelijkheden om het ondernemersklimaat in België te verbeteren. Ten eerste moeten de lasten op arbeid in ons land worden teruggeschroefd. Maar liefst 56% van de werknemers en 66% van de ondernemers vindt dat de kosten op arbeid moeten verminderen. Ten tweede moet volgens 63% van de werknemers en 50% van de ondernemers de administratie voor zelfstandigen en ondernemers vereenvoudigd worden. Die is in België namelijk oneindig en niet eenduidig, wat het opstarten van een bedrijf onnodig moeilijker maakt. Ten derde vinden 31% van de werknemers en 37% van de ondernemers dat de overheid een betere sociale bescherming moet bieden voor ondernemers.

De gemiddelde jobtevredenheid is bij ondernemers (3.20)1 veel lager dan bij werknemers (3.61). Mannelijke Vlaamse werknemers zijn in het algemeen het meest tevreden, vrouwelijke Waalse ondernemers het minst. Ook in het bepalen van de jobtevredenheid spelen de factoren sociale zekerheid en overheidssteun een belangrijke rol. Van de ondervraagde ondernemers zegt 58% niet tevreden te zijn over het sociale zekerheidsstelsel van hun statuut, tegenover slechts 10% van de werknemers. Daarnaast vindt maar liefst 61% van de ondernemers dat ze niet genoeg subsidies en premies krijgen van de overheid.

Aan de werknemers werd ook gevraagd of ze het ondernemerschap zouden overwegen. Het overgrote deel (62%) denkt er niet aan om ooit ondernemer te worden, is gestopt als ondernemer of heeft de droom om ondernemer te worden opgegeven. 34% van de werknemers zou de stap naar ondernemerschap in de toekomst nog durven te zetten. De belangrijkste voorwaarden om ondernemer te worden zijn voor hen een goed businessidee hebben, genoeg startkapitaal kunnen vrijmaken en een goed team vinden.

In het onderzoek werd aan de hand van zeven vragen de gemiddelde ondernemersgraad van de respondenten berekend. Daaruit blijkt dat mannen licht ondernemender zijn dan vrouwen (4% meer). Regionaal zijn de verschillen iets groter. Ondernemers die uit Brussel komen scoren het hoogst op de gemiddelde ondernemersgraad (3.90)2. In Vlaanderen (3.81) en Wallonië (3.82) ligt het gemiddelde op dezelfde lijn, maar ze zijn iets minder ondernemend dan in Brussel.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]