Jaarverslag van het Fonds voor de Medische Ongevallen

Op 24 september 2015 stelde het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) haar jaarverslag voor 2014 voor. In totaal werden vorige 917 adviesaanvragen ingediend, gemiddeld 76 aanvragen per maand. Het Fonds kampt echter met een aanzienlijke achterstand.

Wat doet het Fonds?

Het Fonds voor de Medische Ongevallen is van start gegaan in september 2012. Patiënten die het slachtoffer zijn van een medisch ongeval kunnen langs deze weg een procedure opstarten om vergoed te worden voor hun schade. Het Fonds werd opgericht met als doel om de rechtbanken te ontlasten.

Het FMO kan tussenkomen in vier gevallen:

De en zorgverlener is aansprakelijk voor het medisch ongeval, maar is niet of onvoldoende verzekerd. Het Fonds treedt dan op als een gemeenschappelijk waarborgfonds.

De zorgverlener is aansprakelijk voor het medisch ongeval, maar het voorstel van de verzekeraar is ontoereikend. Als de deskundige van het FMO hiermee akkoord gaat, vergoedt deze de patiënt en stelt verhaal in tegen de verzekeraar.

De zorgverlener of zijn verzekeraar betwisten de aansprakelijkheid, maar de deskundige van het FMO gaat hier niet mee akkoord. In dat geval vergoedt het Fonds de patiënt en stelt verhaal in tegen de verzekeraar.

Het gaat om een medische ongeval zonder aansprakelijkheid met ernstige schade.

Achterstand

Tussen september 2012 en eind 2014 heeft het FMO in totaal 2.523 adviesaanvragen ontvangen. In dezelfde periode werden er 217 dossiers afgesloten, nog geen 8,6%.  In december 2014 heeft het Fonds voor de eerste keer in haar bestaan een patiënt vergoed, voor een bedrag van 122.575 euro.

In haar jaarverslag somt het FMO de verschillende oorzaken op die aan de basis liggen van de achterstand:

pas in het laatste kwartaal van 2013 waren alle voorziene interne medewerkers aangeworven en de behandeling van de dossiers ligt nog niet op kruissnelheid;

het Fonds kon pas in mei 2013 van start gaan met externe medische expertises, die vaak ook langer duren dan de voorziene termijn van zes maanden;

over het algemeen zijn de dossiers behoorlijk ernstig, waardoor de analyses en de expertises langer duren dan gepland.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]