Hoogopgeleide Belg wil nog steeds op pensioen op zijn 60e

De regering-Michel verhoogde dit jaar de wettelijke pensioenleeftijd: vanaf 2025 kunnen werknemers pas op hun 66e met pensioen, vanaf 2030 wordt dat 67 jaar. Toch lijkt de gemiddelde Belg niet bereid om daar ook echt gevolg aan te geven. De kloof tussen de wettelijke pensioenleeftijd en de leeftijd tot wanneer de Belg kan en wil werken nam de afgelopen 2 jaar alleen maar toe. Dat blijkt uit een onderzoek van Securex. Securex pleit voor meer werk op maat.

Werk op maat meer dan ooit een noodzaak

HR-dienstverlener Securex voert tweejaarlijks onderzoek uit naar inzetbaarheid. Dit jaar telt de steekproef 1.754 werknemers. De respondenten denken te kunnen werken tot 62 jaar, maar willen slechts werken tot ze 60 zijn. De kloof tussen de wettelijke pensioenleeftijd en de leeftijd tot wanneer de Belg kan en wil werken is de afgelopen 2 jaar alleen maar toegenomen. Vooral hoger opgeleiden zijn zich ervan bewust langer te moeten werken (tot 66 jaar), maar daarom willen ze het nog niet. Lager geschoolden hebben er dan weer steeds minder vertrouwen in langer te kunnen werken.

Belg denkt tot zijn 65e te moeten werken

De Belgische werknemer denkt dat hij zal moeten werken tot zijn 65e (64,9 jaar). Dit is een stijging met meer dan één jaar in vergelijking met 2013. Hoewel er dus sprake is van een grotere bewustwording, blijft de kloof tussen de gewenste en de wettelijke pensioenleeftijd (intussen opgetrokken, maar in 2 stappen, naar 67 jaar), nog steeds groot.

83 procent van de bevraagde werknemers zegt tot zijn 62e te kunnen werken

39 procent geeft aan te kunnen werken tot 65 jaar

15 procent denkt te kunnen werken tot 67 jaar (binnenkort de wettige pensioenleeftijd)

Conclusie: de gemiddelde Belg voelt zich niet in staat om te werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Deze tendens is niet nieuw. Ook in 2013 dacht de werkende Belg maar tot zijn 62e te kunnen werken. Wel betekent dit dat de kloof met de wettelijke pensioenleeftijd is toegenomen.

Hermina Van Coillie, HR research expert, licht de resultaten toe: “Belgische werknemers weten dat ze langer zullen moeten werken, maar ze voelen zich daar vandaag nog niet toe in staat. De fysieke en vooral de mentale gezondheid van werknemers spelen hierbij een cruciale rol. Dit komt door een samenspel van factoren zoals jobonzekerheid, mobiliteitsproblematiek, werkintensiteit, technostress, enz. En dit alles in combinatie met een druk privéleven. Verder valt op dat vooral lager geschoolden het meest onder de toegenomen mentale belasting lijden en zich ook fysiek het minst in staat voelen om tot de pensioenleeftijd door te werken.”

Belg wil nog steeds op pensioen op zijn 60e 

Hermina Van Coillie: “De pensioenleeftijd verhogen is ongetwijfeld nodig, maar dit alleen zal er dus niet voor zorgen dat werknemers ook daadwerkelijk langer aan de slag zullen blijven. Om 'met meer' en 'langer' te werken, moeten werknemers dit ook zelf kunnen en willen. Ze hebben hiervoor ondersteuning nodig van het management én van de overheid. Het 'willen' langer werken vormt de grootste uitdaging. De overheid verlangt dat zoveel mogelijk mensen doorwerken tot 67 jaar, maar de Belg is daartoe slechts bereid tot zijn 60e.”

In 2013 stopte de Belg met werken op gemiddeld 59 jaar.

Lager versus hoger opgeleiden

Jobonzekerheid, mobiliteitsproblemen, werkdruk, stress over de nieuwe technologieën maar ook een druk privéleven, leiden ertoe dat mensen zich minder in staat voelen om tot de pensioenleeftijd door te werken, klinkt het. "Vooral lager geschoolden lijden het meest onder de toegenomen mentale belasting en voelen zich ook fysiek het minst in staat om tot de pensioenleeftijd door te werken."

Bij hoger opgeleiden valt net het omgekeerde waar te nemen. “Hoger opgeleide werknemers denken langer te moeten werken dan lager opgeleiden. Bovendien denken ze langer te kunnen werken dan lager opgeleiden. En toch willen ook zij niet langer werken", benadrukt Van Coillie.

De gangbare perceptie, dat vooral lager opgeleide werknemers snel met pensioen zouden willen gaan, klopt dus niet, klinkt het.

"Motivatie werknemers stimuleren"

Om de werknemers daadwerkelijk langer aan de slag te houden, moeten ook de werkgevers en de overheid inspanningen leveren, zegt Van Coillie: "Bij de hoger opgeleiden ligt de uitdaging bij het op peil houden van hun zin om te werken en hun engagement. Maar dan nog is dat niet voldoende, want niet alle werkgevers staan even positief tegenover deze oudere werknemers."

"Het komt er voor de bedrijven op aan om hun medewerkers fysiek en mentaal fit te houden en hun motivatie te stimuleren", beaamt Jan Devolder, HR Business & Development Manager bij Securex.

"We hebben nood aan organisaties en leidinggevenden die werknemers inzetten op hun talent, de verbinding tussen medewerkers stimuleren en die werknemers uitdagen op hun leer- en veerkracht. Zo niet zullen zij te maken krijgen met apathie, met meer langdurig absenteïsme en dus met productiviteitsverlies."

Meer info over het onderzoek kan u raadplegen op de website van Securex.

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]