Overgang van eurovignet naar kilometerheffing in Wallonië

De invoering van de kilometerheffing, die het eurovignet vervangt, is in het Waalse Gewest voorzien voor 1 april 2016. De Waalse transporteurs moeten het eurovignet echter voor een periode van een jaar aankopen, waardoor een aantal onder hen vanaf deze datum dubbel belast worden. De Waalse wetgever heeft enkele maatregelen genomen om dit te vermijden. Ze worden retroactief van kracht op 1 april 2015.

Ieder eurovignet dat werd aangekocht of vernieuwd tussen 2 april 2015 en 31 maart 2016 zal zorgen voor cumulmet het nieuwe systeem van kilometerheffing, dat vanaf 1 april 2016 wordt ingevoerd. Om te vermijden dat Waalse transporteurs twee keer belast worden, wordt een tweeledig mechanisme opgezet.

De eerste fase betreft de eurovignetten die werden aangekocht tussen 2 april 2015 en 31 oktober 2015. In dit geval moet de Waalse transporteur het volledige jaarbedrag voor het eurovignet betalen, maar hij zal automatisch vergoed worden voor hetgeen teveel werd bedaalt. De Waalse regering is belast met de modaliteiten van deze terugbetaling.

In de tweede fase, betreffende de eurovignetten aangekocht tussen 1 november 2015 en 31 maart 2016, wordt het aankoopbedrag berekend prorata aan de geldigheidsduur van het eurovignet in België (zijnde tot en met 31 maart 2016). De transporteur moet dus geen voorschot betalen, omdat het bedrag meteen wordt aangepast naargelang de resterende geldigheidsduur.

Deze onderverdeling in twee fases kwam er omdat er tijd nodig was om de noodzakelijke aanpassingen uit te voeren aan het informaticasysteem van het Operationeel Directoraat-Generaal Fiscaliteit dat instaat voor het beheer van het eurovignet. De uiterste datum voor deze logistieke aanpassingen werd vastgesteld op 1 november 2015, dus begint de tweede fase logischerwijs op dezelfde datum.

30.01.2018

Schade aan particulier vervoerde goederen Read more

23.01.2018

Vlaanderen breidt kilometerheffing uit in strijd tegen sluipverkeer Read more

12.01.2018

25 doden per jaar minder bij verdubbeling telewerk Read more

22.12.2017

Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]