Overgang van eurovignet naar kilometerheffing in Wallonië

De invoering van de kilometerheffing, die het eurovignet vervangt, is in het Waalse Gewest voorzien voor 1 april 2016. De Waalse transporteurs moeten het eurovignet echter voor een periode van een jaar aankopen, waardoor een aantal onder hen vanaf deze datum dubbel belast worden. De Waalse wetgever heeft enkele maatregelen genomen om dit te vermijden. Ze worden retroactief van kracht op 1 april 2015.

Ieder eurovignet dat werd aangekocht of vernieuwd tussen 2 april 2015 en 31 maart 2016 zal zorgen voor cumulmet het nieuwe systeem van kilometerheffing, dat vanaf 1 april 2016 wordt ingevoerd. Om te vermijden dat Waalse transporteurs twee keer belast worden, wordt een tweeledig mechanisme opgezet.

De eerste fase betreft de eurovignetten die werden aangekocht tussen 2 april 2015 en 31 oktober 2015. In dit geval moet de Waalse transporteur het volledige jaarbedrag voor het eurovignet betalen, maar hij zal automatisch vergoed worden voor hetgeen teveel werd bedaalt. De Waalse regering is belast met de modaliteiten van deze terugbetaling.

In de tweede fase, betreffende de eurovignetten aangekocht tussen 1 november 2015 en 31 maart 2016, wordt het aankoopbedrag berekend prorata aan de geldigheidsduur van het eurovignet in België (zijnde tot en met 31 maart 2016). De transporteur moet dus geen voorschot betalen, omdat het bedrag meteen wordt aangepast naargelang de resterende geldigheidsduur.

Deze onderverdeling in twee fases kwam er omdat er tijd nodig was om de noodzakelijke aanpassingen uit te voeren aan het informaticasysteem van het Operationeel Directoraat-Generaal Fiscaliteit dat instaat voor het beheer van het eurovignet. De uiterste datum voor deze logistieke aanpassingen werd vastgesteld op 1 november 2015, dus begint de tweede fase logischerwijs op dezelfde datum.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Lees meer

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]