Maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen daalt van 90 naar 70km/u

Op 1 januari 2017 daalt de maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen buiten de bebouwde kom van 90 naar 70km/u. Op die manier wil Vlaanderen de verkeersveiligheid verhogen.

Maar de nieuwe norm moet ook kosten besparen aangezien er een pak minder verkeersborden nodig zullen zijn. Momenteel geldt op slechts 25% van onze gewestwegen de algemene snelheidsnorm van 90 km/u. Voor ruim 6000 km aan Vlaamse gewestweg bestaat een uitzonderingsregime van 70km/u met een wildgroei aan verkeersborden tot gevolg. De maximumsnelheid moet immers na elke kruising opnieuw worden aangegeven. Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts, laat in een persbericht weten dat door de aanpassing van de maximumsnelheid meer dan 16.000 verkeersborden zullen verdwijnen. Ze moeten dus niet meer periodiek worden vervangen. Goed voor een besparing van minstens 3,2 miljoen euro.

De plannen om de maximumsnelheid op onze gewestwegen te verlagen, liggen al lang op tafel. Maar de materie behoort pas sinds de Zesde Staatshervorming tot de bevoegdheid van de gewesten. Het item kreeg in Vlaanderen meteen prioriteit.

Met de publicatie van het Besluit van 30 oktober 2015 wijzigt Vlaanderen nu definitief de bepalingen uit de Wegcode . Die bepaalt nu concreet dat de snelheid op Vlaamse gewestwegen buiten de bebouwde kom beperkt is tot 70km/uur op

de openbare wegen verdeeld in 4 of meer rijstroken waarvan er minstens 2 bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen;

op de andere openbare wegen.

Maar op sommige openbare wegen kan een lagere of hogere snelheidsbeperking worden opgelegd of toegelaten door verkeersbord C43. 90km/u kan dus in de toekomst nog steeds, maar dat moet uitdrukkelijk met bord C43 worden aangegeven. De huidige norm wordt vanaf 2017 dus de uitzondering.

Waals minister van Verkeersveiligheid, Maxime Prévot, heeft eind september trouwens laten weten dat de maximumsnelheid op de Waalse gewestwegen onveranderd op 90 kilometer per uur blijft.

20.02.2017

Ziekteverzuim stijgt snelst bij dertigers en veertigers Lees meer

14.02.2017

Minister wil ook tachograaf in lichte bestelwagens Lees meer

10.02.2017

Brussel en Vlaanderen versoepelen termijnen voor periodieke keuring voertuigen Lees meer

06.02.2017

Grondwettelijk Hof vernietigt passage in Arbeidsongevallenwet wegens overdreven formalisme Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]