De Block wil re-integratie bij arbeidsongeschiktheid verder uitbouwen

De minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, laat in haar algemene beleidsnota weten dat ze de hervorming van de preventie en de re-integratie verder wil zetten in het stelsel van de arbeidsongeschiktheid en in het stelsel van de beroepsrisico’s.

In 2014 zijn er 58.000 nieuwe mensen in de invaliditeit terechtgekomen, zo blijkt uit de nota. Nog nooit was de nieuwe instroom zo hoog. Mentale aandoeningen en musculoskeletale aandoeningen zijn goed voor 2/3 van de nieuwe instroom.

Dit zijn nochtans aandoeningen die in veel gevallen niet hoeven te leiden tot een stopzetting van de beroepsactiviteit. Daarom is er in 2015 gewerkt aan een re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers die een uitkering van het ziekenfonds ontvangen. Een concept met bijhorende ontwerpteksten zijn al uitgewerkt.

2016 zou het jaar moeten worden waarin er voor het eerst in de privésector volop met re-integratieplannen wordt gewerkt. Er moeten ook trajecten komen voor arbeidsongeschikte zelfstandigen. En in 2016 zal het Nationaal College voor Sociale verzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid geïnstalleerd worden.

Dat college zal een consensus zoeken rond een aantal testen en evaluaties, het zal schalen vergelijken zodat de evaluatiecriteria in de verschillende sectoren gelijk kunnen lopen, en er zal nagedacht worden over een multidisciplinaire input.

In 2015 heeft het Fonds voor Arbeidsongevallen de reglementaire bepalingen gewijzigd die nodig zijn om binnen risicovolle bedrijven een beter onderzoek te kunnen uitvoeren.

Uit de nota blijkt dat de minister erop rekent dat burn-out en psychosociale aandoeningen in 2016 als werkgerelateerde ziekte worden erkend, zodat het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) preventieve maatregelen kan nemen. De FOD Werkgelegenheid, het RIZIV en het FBZ hebben daarover een lastenboek opgesteld.

In de sector van de arbeidsongevallen lopen de besprekingen in een technische werkgroep die nog een aantal aspecten moet onderzoeken, voordat het koninklijk besluit betreffende de beroepsherinschakeling van slachtoffers van arbeidsongevallen kan worden aangenomen. Het is de bedoeling dat in 2016 alle werkzaamheden rond dit koninklijk besluit zijn afgerond.

De harmonisering tussen de publieke en private sector bij de behandeling van de aanvragen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen, blijft een prioriteit.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]