Faillissementsverzekering voor zelfstandigen wordt overbruggingsrecht

Zeg niet meer “verzekering in geval van faillissement” maar wel “overbruggingsrecht”. Deze terminologiewijziging werd doorgevoerd in de regeling die een sociale verzekering instelt voor zelfstandige werknemers in geval van faillissement of verplichte stopzetting. De “economische moeilijkheden” vervolledigen daarenboven de lijst van situaties van stopzetting van de activiteit voor dewelke de zelfstandige een “overbruggingsrecht” kan genieten.

De titel van het koninklijk besluit van 1996 “houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting” wordt bijgevolg “het koninklijk besluit houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen”. Deze nieuwe benaming laat toe om het verlenen van de sociale verzekering uit te breiden tot het geheel van gedwongen stopzettingen, met inbegrip van deze om economische redenen.

Tot nu toe hebben drie categorieën van zelfstandige werknemers het recht op een sociale verzekering, vanaf nu dus “overbruggingsrecht” genoemd. Het betreft zelfstandigen die hun activiteit hebben stopgezet:

als gevolg van een vonnis van faillietverklaring;

om reden dat ze onmogelijk hun schulden kunnen aanzuiveren;

voor redenen onafhankelijk van hun wil, waarbij zij zich in een toestand bevinden zonder inkomsten of vervangingsinkomen.

Daar wordt nu een vierde categorie aan toegevoegd: de zelfstandigen die verplicht zijn om hun zelfstandige activiteit stop te zetten omwille van economische moeilijkheden. De voorwaarden en de praktische uitvoeringsmodaliteiten voor de toekenning van de sociale verzekering voor deze laatste categorie moeten nog nader worden bepaald.

Deze aanpassingen traden in werking op 18 januari 2016, zijnde 10 dagen na hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

30.01.2017

Rechtsplegingsvergoeding komt toe aan rechtsbijstandsverzekeraar Lees meer

23.01.2017

Assuralia lanceert elektronisch aanrijdingsformulier Crashform® Lees meer

06.01.2017

Waartoe dient een groene kaart? Lees meer

27.12.2016

Ik heb met een niet-verzekerde auto een ongeval veroorzaakt. Nu zou ik graag weten of het slachtoffer schadeloosgesteld zal worden en of ik problemen kan krijgen. Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]