Premie van 2.500 tot 5.000 euro bij aankoop van elektrische wagen in het Vlaamse Gewest

Particulieren die nog dit jaar een elektrische wagen aankopen en laten inschrijven op een adres in het Vlaamse Gewest, hebben recht op een premie van 2.500 tot 5.000 euro. Het premiebedrag daalt geleidelijk tot 1.000 à 2.000 euro in 2019. Maar er zit een addertje onder het gras...

“Zero-emissie voertuigen”

In haar uitvoeringsbesluit heeft de Vlaamse regering het niet over elektrische voertuigen, maar over 'zero-emissie voertuigen' of “ZEV's”.

Een zero-emissievoertuig is: “een batterij elektrisch voertuig of een voertuig uitsluitend aangedreven door een elektrische motor gevoed door een brandstofcel”.

En wie zich afvraagt wat een “batterij elektrisch voertuig” is, krijgt als antwoord dat dit een “motorvoertuig [is], uitgerust met een aandrijving die bestaat uit uitsluitend een niet-perifere elektromotor als energieomzetter met een elektrisch oplaadbaar energieopslagsysteem, dat extern kan worden opgeladen”.

Volgens het Vlaams Energieagentschap gaat het om nieuwe, 100% elektrische wagens en om wagens op waterstof, in de categorieën M1 en N1 (bestelwagens en personenwagens). Op de website van het agentschap vindt u overigens een lijst van alle modellen waarvoor u een premie kunt krijgen.

Opvallend is dat de maatregel niet geldt voor voertuigen op cng. De premie geldt ook niet voor hybride wagens, die op elektriciteit, én benzine of diesel kunnen rijden.

Premie tot 5.000 euro

Het bedrag van de premie hangt af van de nieuwwaarde van het voertuig (de cataloguswaarde “C”) én het jaar waarin het voertuig wordt besteld.

Voor 2016:

C < 31.000 euro: 5.000 euro;

31.000 euro ≤ C < 41.000 euro: 4.500 euro;

41.000 euro ≤ C < 61.000 euro: 3.000 euro;

61.000 euro ≤ C: 2.500 euro.

Voor 2017:

C < 31.000 euro: 4.000 euro;

31.000 euro ≤ C < 41.000 euro: 3.500 euro;

41.000 euro ≤ C < 61.000 euro: 2.500 euro;

61.000 euro ≤ C:  2.000 euro.

Voor 2018:

C < 31.000 euro: 3.000 euro;

31.000 euro ≤ C < 41.000 euro: 2.500 euro;

41.000 euro ≤ C < 61.000 euro: 2.000 euro;

61.000 euro ≤ C:  1.500 euro.

Voor 2019:

C < 31.000 euro: 2.000 euro;

31.000 euro ≤ C < 41.000 euro: 1.500 euro;

41.000 euro ≤ C < 61.000 euro: 1.500 euro;

61.000 euro ≤ C:  1.000 euro.

De cataloguswaarde is hier de aanbevolen catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, zonder opties, maar mét de werkelijk betaalde btw.

Er wordt geen rekening gehouden met “kortingen, verminderingen, rabats of restorno's”.

Als het voertuig zonder batterij wordt verkocht en de batterij wordt gehuurd of geleased, wordt bij de cataloguswaarde standaard de huurprijs van de batterij voor een periode van 36 maanden gerekend, btw inbegrepen.

Het Vlaams Energieagentschap vermeldt op zijn website de cataloguswaarde van elk model dat in aanmerking komt voor de premie.

(Té) beperkt budget?

Aan de premie is een flinke “maar” gekoppeld. Het Vlaams Energieagentschap kan maar premies uitkeren binnen het beschikbare budget.

In het besluit staat niet hoe hoog dat budget wel is, maar de regering zelf verwacht dat het bedrag niet hoog genoeg zal zijn. Daarom heeft zij in het besluit een mechanisme ingebouwd waardoor de premies verlaagd kunnen worden als blijkt dat het geld zou opgeraken. Dat gaat als volgt.

De minister van Energie kan de premiebedragen bij ministerieel besluit eenzijdig verlagen voor de rest van het jaar als blijkt dat:

• op 1 maart al premieaanvragen zijn aangemeld voor meer dan 25% van het beschikbare budget;

• op 1 mei, voor meer dan 50% van het budget; en

• op 1 augustus, voor meer dan 75% van het budget.

Het nieuwe premiebedrag kan echter nooit lager zijn dan het bedrag dat in het regeringsbesluit is vastgelegd voor het daaropvolgende jaar.

Volgens het Vlaams Energieagentschap werd er voor 2016 een budget van 5 miljoen euro uitgetrokken; goed voor ongeveer 1.000 ZEV-voertuigen.

De formaliteiten

Natuurlijke personen kunnen de premie aanvragen bij het Vlaams Energieagentschap. Elke kandidaat moet zich binnen de maand na de bestelling van de wagen online aanmelden op de website van het agentschap, met zijn identiteitskaart en een scan van zijn bestelbon.

In een tweede fase moet hij de bewijsstukken overmaken aan het agentschap. Dat zijn: de factuur, het betalingsbewijs en het inschrijvingsbewijs van de wagen. Dat moet gebeuren binnen de 12 maanden na het opmaken van de bestelbon, en ten laatste 3 maanden na de inschrijving van het voertuig.

De premie zelf wordt maar uitbetaald nadat het agentschap alle bewijsstukken heeft geverifieerd.

Niet voor...

De premie wordt alleen uitbetaald aan natuurlijke personen die het voertuig laten inschrijven op een adres in het Vlaamse Gewest.

Er wordt geen premie toegekend voor voertuigen die gewoonlijk ter beschikking worden gesteld van een derde persoon, via verhuur, leasing of een andere overeenkomst.

En de premie moet teruggestort worden als de premievrager het voertuig binnen de 3 jaar na de eerste inschrijving alweer van de hand doet.

Tussen 1 en 14 januari 2016

Hoewel het besluit pas op 14 januari 2016 in werking treedt, hebben ook personen die in de eerste 14 dagen van het jaar een zero-emissievoertuig bestelden, recht op een premie. Zij moeten hun bestelling dan wel voor 24 februari 2016 aanmelden op de webapplicatie van het Energieagentschap.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]