Zeevaartinspectiereglement strenger voor uitrusting van zeeschepen

Vanaf 30 april 2016 gelden er strengere regels voor de verplichte uitrusting aan boord van zeeschepen. De strengere regels komen er in uitvoering van de Europese richtlijn 2015/559. Ze worden bij koninklijk besluit van 26 december 2015 integraal overgenomen in het Zeevaartinspectiereglement. De verbeterde normen moeten zorgen voor meer veiligheid voor de bemanning op zee, en moeten milieuverontreiniging voorkomen.

Nieuw aan boord

De brandbeveiligingsapparatuur van het type 'Onderdelen voor vast aangebrachte brandblusinstallaties voor kombuisafvoer - koken' schuift op van de niet-genormeerde bijlage A.2 (A.2/3.22), naar de genormeerde bijlage A.1 (A.1/3.68).

Bij de rubriek 'Navigatieapparatuur' van bijlage A.2 komt er een nieuw verplicht type van uitrusting bij, namelijk de 'Elektronische clinometer' (A.2/4.37). Twee andere navigatiesystemen keren terug naar bijlage A.2, waar ze eerder zogezegd genormeerd waren. Het gaat om Loran-C-apparatuur (A.2/4.38) en Chayka-apparatuur (A.2/4.39).

Tot daar de verschuivingen tussen bijlage A.1 en bijlage A.2, en de nieuwe rubrieken. Uiteraard noteren we ook wijzigingen binnen de voorschriften voor de reeds opgelijste uitrustingstypes. Meestal omdat de beproevingsnormen werden verfijnd.

Verplichte minimumuitrusting

Met richtlijn 2015/559 wordt richtlijn 96/98 bijgewerkt en dat is de richtlijn waarin de Europese Unie beschrijft welke apparatuur een zeeschip minimaal aan boord moet hebben om de veiligheid op zee te kunnen garanderen, en om verontreiniging op zee te vermijden. De verplichte apparatuur wordt opgelijst in een lijvige bijlage A, die uit 2 delen bestaat:

Bijlage A.1 somt de types uitrusting op waarvoor de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties of de internationale of Europese normalisatie-instellingen al gedetailleerde beproevingsnormen hebben uitgewerkt.

Bijlage A.2 bevat de types uitrusting waarvoor er nog geen internationaal aanvaarde normen bestaan.

De apparatuur zelf wordt ondergebracht in 8 rubrieken:

Reddingsmiddelen

Uitrusting ter voorkoming van verontreiniging op zee

Brandbeveiligingsapparatuur

Navigatieapparatuur

Radiocommunicatieapparatuur

Colreg 72-apparatuur, waarbij 'Colreg 72' staat voor het 'verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee'

Veiligheidsuitrusting specifiek voor drogestortgoedschepen

Solas-apparatuur (hoofdstuk II-1). Solas is het 'internationaal verdrag over de beveiliging van mensenlevens op zee' en hoofdstuk II-1 van de verdraghandelt over 'Constructie - Structuur, waterdichte indeling en stabiliteit, machines en elektrische machines'

Vanaf 30 april 2016

De EU-lidstaten hebben nog tijd tot 30 april 2016 om richtlijn 2015/559 om te zetten in nationaal recht. Het koninklijk besluit van 26 december 2015 dat de richtlijn overneemt, treedt dan ook in werking op 30 april 2016.

Voor uitrusting die verplaatst wordt van de niet-genormeerde bijlage A.2 naar de genormeerde bijlage A.1, geldt echter een overgangstermijn tot 30 april 2018. Hier is dat dus het geval voor de brandblusapparaten die overkwamen van bijlage A.2/3.22 naar A.1/3.68.

Er lopen overigens nog meer overgangstermijnen: in uitvoering van richtlijn 2013/52 is dat tot 4 december 2016, en in uitvoering van richtlijn 2014/93, tot 14 augustus 2017.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Lees meer

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]