Geconventioneerde artsen krijgen 4.535 euro voor pensioenopbouw

Artsen die volledig of gedeeltelijk geconventioneerd zijn, krijgen – in ruil voor de tariefzekerheid voor de patiënt - een financiële tegenprestatie, het sociaal voordeel. Dat is geld van het Riziv waarmee ze hun contract voor een aanvullend pensioen of een vervangingsinkomen bij invaliditeit kunnen financieren. Het sociaal voordeel kan ook bestaan uit een bij het Riziv gereserveerd recht op een rust- of overlevingspensioen.

Bijdrage voor pensioen of vervangingsinkomen

Volledig geconventioneerde artsen krijgen van het Riziv voor 2015 een bedrag van 4.535 euro. Iets meer dan voor 2014 toen het om 4.505, 82 euro ging.

Artsen die maar deels zijn toegetreden tot het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2015 krijgen voor 2015 2.200 euro (voor 2014 ging het om 2.199,76 euro).

Om recht te hebben op het sociaal voordeel mogen de gedeeltelijk geconventioneerde huisartsen maximum driemaal per week - per blok van maximum vier aaneengesloten uren - van de honorariumtarieven afwijken in de spreekkamer. Gedurende minstens drie vierden van de praktijk moeten ze de afgesproken tarieven respecteren.

Specialisten mogen alleen van de tarieven afwijken bij ambulante patiënten. En dit voor maximum viermaal per week per blok van maximum vier aangesloten uren. En bij minstens de helft van alle verstrekkingen voor ambulante patiënten moeten ze het tariefakkoord respecteren.

Artsen gebruiken de Riziv-bijdrage voor de financiering van hun aanvullend pensioen of vervangingsinkomen bij invaliditeit. Het bedrag wordt rechtstreeks gestort aan de onderneming of instelling waar het verzekeringscontract is afgesloten.

Gereserveerd recht op pensioen

Artsen kunnen hun sociaal voordeel ook gebruiken voor een gereserveerd recht op een rust- of overlevingspensioen bij het Riziv.

Het basisbedrag van het bij het Riziv gereserveerde recht bedraagt vanaf 1 januari 2015 5.558,66 euro voor een rustpensioen en 4.632,34 euro voor een overlevingspensioen (in plaats van 5.529,35 euro en 4.607,92 euro vorig jaar).

Aanvragen

Artsen die het sociaal voordeel willen, moeten dit aanvragen bij het Riziv. Voor het sociaal voordeel 2015 moest dat gebeurd zijn voor 30 juni 2015. Storting gebeurt voor 15 januari 2016. Een laattijdige storting levert een nalatigheidsintrest van 7% op.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]