Minder schipbreuken in 2015, maar economische druk voorspelt weinig goeds

2015 was het veiligste jaar voor de scheepvaart van het voorbije decennium, zo meldt het Safety and Shipping Review 2016 van Alianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) dat de schipbreuken boven de 100 bruto-tonnage analyseert. Wereldwijd werden er 85 schipbreuken opgetekend. Hoewel het verschil met 2014 (88 schipbreuken) niet bijzonder groot is, werd de dalende langetermijntrend bevestigd. Sinds 2006 is dit aantal met 45% gedaald, dankzij een toegenomen bewustzijn rond veiligheid en zelfregulering. Er bestaan echter grote verschillen naargelang de regio en het scheepstype.

Meer dan een kwart van alle schipbreuken vindt plaats in de regio Zuid-China, Indochina, Indonesië en de Filippijnen (22 schepen). In tegenstelling tot de andere regio's steeg ook het aantal incidenten.

Bij meer dan 60% van alle schipbreuken gaat het om vracht- en vissersschepen. Bij de vrachtschepen werd voor het eerst in drie jaar een stijging genoteerd. 63 schepen zonken, vaak bij slecht weer, 12 liepen aan de grond. Bij de overige schepen was de schipbreuk te wijten aan brand/explosie (3), aanvaring met een ander schip (3), schade aan de machinerie (2) en schade aan de romp (2).

Er werden 2.687 incidenten met schepen gemeld in 2015, inclusief schipbreuken. Dit is een daling van 4%. Donderdag is de gevaarlijkste dag van de week voor de sector, zaterdag de veiligste. De regio met het hoogste aantal incidenten blijft de oostelijke Middellandse Zee en de Zwarte Zee (484). De schepen met het grootste kans op een incident zijn ro-ro's in de Grote Meren-regio (Noord-Amerika), draagvleugelboten in de oostelijke Middellandse Zee en Zwarte Zee, en ferry's rond de Britse Eilanden. Elk zijn ze goed voor 19 incidenten in het voorbije decennium.

Economische druk

Hoewel de neerwaartse trend bemoedigend is, zorgen de aanhoudende zwakke marktomstandigheden, met lage grondstofprijzen en een overaanbod van schepen, ervoor dat de kosten onder druk staan. ACGS heeft het voorbije jaar een toename gezien van zogenaamde frequency losses, wat deels hieraan te wijten is.

“De moeilijke economische omstandigheden - en de impact ervan op de scheepvaart - zullen waarschijnlijk gevolgen hebben voor de veiligheid”, aldus kapitein Rahul Khanna, die bij ACGS aan het hoofd staat van Marine Risk Consulting. “Veel sectoren, waaronder general cargo, bulk en off-shore, staan nu al onder druk en elke beperking van de veiligheidsstandaarden is zorgwekkend.” Experten van ACGS waarschuwen ervoor dat het heel belangrijk is dat de economische druk niet tot uitstelgedrag leidt. Sommige eigenaars stellen onderhoud zo lang mogelijk uit, anderen nemen schepen tijdelijk uit de vaart. “Het opnieuw ingebruiknemen ervan is een moeilijke oefening als de markt er technologisch op vooruit is gegaan. Er is nood aan standaardprocedures voor het uit de vaart nemen van schepen”, aldus kapitein Jarek Klimczak, senior marine risk consultant bij AGCS.

Naast de gevolgen voor het onderhoud, zet kostenbesparing de bemanning onder druk. Veel schepen werken met een minimale bezetting. AGCS heeft in het voorbije decennium een stijging gemerkt van verzekeringsclaims voor schade ten gevolge van vermoeidheid bij de bemanning. Op bepaalde vlakken blijft de opleiding ondermaats. Zo wordt elektronische navigatie nog te vaak wordt gezien als een wondermiddel, terwijl het eerder een complementair hulpstuk is.

Tendensen

De honger naar steeds grotere containerschepen is nog steeds niet gestild. De capaciteit van de grootste schepen is het voorbije decennium met 70% gestegen tot meer dan 19.000 containers. In februari 2016 liepen er twee megaschepen aan de grond: de CSCL Indian Ocean en de APL Vanda. Gevreesd wordt dat nog ernstigere incidenten zich zullen voordoen. Bergingswerken op deze schaal kunnen niet door elke bergingsmaatschappij uitgeoefend worden, en commerciële druk heeft er ook voor gezorgd dat deze minder toegankelijk zijn. De sector kan zich best voorbereiden op een scenario met een totaal verlies van meer dan 1 miljard dollar.

Een bijkomende risico is de toename van het aantal incidenten ten gevolge van extreem weer, wat dit jaar nog versterkt wordt door een bijzonder krachtige El Niño. Bij de vijf grootste schipbreuken in 2015 gingen er twee verloren tijdens orkanen en een tijdens een zware storm.

De blootstelling aan cyberrisico's beperkt zich in de scheepvaart niet langer tot het verlies van data. In het rapport wordt het voorbeeld aangehaald van een hacker die erin is geslaagd een boorplatform voor de Afrikaanse kust te laten overhellen, waardoor het tijdelijk gesloten moest worden. Het risico op een schipbreuk ten gevolge van de cyberincidenten is, volgens een rapport van de Joint Hull Committee “te verwachten, maar op dit moment nog niet de realiteit”. Toch kan de sector best maatregelen nemen. Ook piraten maken gebruik van lacunes in cyberveiligheid om schepen met waardevolle cargo en beperkte beveiliging te identificeren en gericht te overvallen.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]