Fonds voor Beroepsziekten: eerste statistieken voor 2015!

Het Fonds voor de Beroepsziekten heeft de eerste statistieken van het jaar 2015 bekendgemaakt. In dit artikel worden een aantal opvallende tendensen besproken.

Een eerste vaststelling is dat er een lichte afname is betreffende het aantal aanvragen voor een beroepsziektevergoeding ten opzichte van 2014. Als we bijvoorbeeld kijken naar het aantal eerste aanvragen uit de privésector dan zien we dat er het afgelopen jaar 8559 aanvragen zijn ingediend, terwijl dit er nog 9545 waren in 2014.

Het gaat hier wel om cijfers die nog steeds duidelijk hoger liggen dan het aantal aanvragen dat bij het FBZ werden ingediend vóór de toevoeging van tendinopathie aan de lijst van beroepsziekten eind 2012. Alleen al in 2015 waren er in 2835 aanvragen waar een vergoeding werd aangevraagd omwille van tendinopathie.

Mannen dienen ongeveer 62 % van het aantal aanvragen in, terwijl vrouwen circa 38 % van de aanvragen voor hun rekening nemen. Op het moment dat ze een aanvraag indienen, zijn vrouwen gemiddeld 47 jaar, terwijl mannen reeds 53 jaar oud zijn. De tendens van 2014 zet zich door: De aanvragers voor een beroepsziekte worden steeds jonger en het aantal vrouwen neemt proportioneel toe.

Een tweede vaststelling is dat tendinopathie en het carpale tunnel syndroom nog steeds - ondanks een lichte terugval ten opzichte van 2014 - de meest voorkomende beroepsziekten zijn (2835 gevallen van tendinopathie en 1333 van het carpale tunnel syndroom, ofwel samen bijna 50% van de aanvragen). Hierna volgen de rugziekten en de gewrichts-, bot- en discusziekten.

Een derde vaststelling: Het afgelopen jaar heeft het FBZ (en dit enkel voor de privésector) in totaal 3374 positieve beslissingen genomen (d.w.z. nieuwe erkenningen van slachtoffers met een beroepsziekte), terwijl dit er 3182 waren in 2014. In 1052 dossiers werd een blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend en in 1808 gevallen een tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Daarnaast waren er ook 776 beslissingen om gezondheidszorgen terug te betalen en in 51 gevallen werd er beslist om de hulp van een andere persoon te vergoeden. In dit laatste geval geldt dat er tegelijk een beslissing is genomen om een vergoeding uit te keren voor een blijvende arbeidsongeschiktheid. Een opvallende verandering is dat er ondertussen bijna dubbel zoveel vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschikt worden uitgekeerd ten opzichte van de vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Dat kan verklaren dat de mensen die een vergoeding krijgen steeds jonger worden.

Ten slotte zien we dat - na het overlijden van een slachtoffer - het aantal aanvragen van rechthebbenden (de naaste familie) blijft dalen. Dit is een tendens die reeds 10 jaar aan de gang is. In 2015 werden er 1173 aanvragen ontvangen. De gemiddelde leeftijd waarop een slachtoffer aan een beroepsziekte overlijdt, is 78 jaar. De nabestaanden van 370 slachtoffers kregen een positieve beslissing na hun een aanvraag voor een vergoeding wegens overlijden. De voornaamste doodsoorzaken omwille van een beroepsziekte zijn nog steeds silicose (181 overlijdens) en asbestziekten (162 overlijdens).

Alle statistieken kunt u inkijken op de website van het Fonds voor de Beroepsziekten. U klikt op de link "eerste statistieken 2015".

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]