Meeste Belgische verzekeringspolissen hebben verplichte dekking tegen terreurdaden

Assuralia, de Beroepsvereniging voor Verzekeringsondernemingen, heeft naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 een persbericht gepubliceerd waarin wordt overlopen welke dekkingen verzekeringspolissen in België voorzien op dit vlak.

De wet van 1 april 2007 voorzag in de verplichte dekking van terrorisme in de meest voorkomende verzekeringscontracten die bijna alle burgers hebben, hetzij als particulier hetzij als werknemer:

alle levensverzekeringen (zowel individuele als groepsverzekeringen);

de ziekteverzekeringen (met de waarborgen hospitalisatie en gewaarborgd inkomen);

de verzekeringen tegen arbeidsongevallen (dus inbegrepen de letsels opgelopen op de weg van en naar het werk);

de verzekeringen tegen lichamelijke ongevallen;

de brandverzekering eenvoudige risico's (woningen, handelszaken en KMO's);

de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voor in België ingeschreven voertuigen;

de verplichte aansprakelijkheidsverzekering ingeval van brand en ontploffing van uitbaters van voor publiek toegankelijke gebouwen.

In andere verzekeringen (bv. omnium auto, hulpverlening, rechtsbijstand, verzekeringen tegen bedrijfsschade en “grote risico's” brand) is de dekking niet verplicht. De verzekeraar moet dan wel de uitsluiting van terrorisme expliciet vermelden in de polis.

De wet van 1 april 2007 houdt er rekening mee dat aanslagen een enorme impact kunnen hebben wat betreft lichamelijke letsels, schade aan goederen en economische gevolgen. De verzekeraars vergoeden de verzekerden of slachtoffers dankzij de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) opgericht met het oog op een gecoördineerde verdeling van de kosten.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]