Ombudsman van de Verzekeringen: jaarverslag 2015

De Ombudsman van de Verzekeringen ontving in 2015 5.171 vragen tot tussenkomst, waarvan 4.382 verder werden behandeld. Dat is een stijging van 3% tegenover 2014. Bij 52% van de onderzochte vragen was er een positieve oplossing voor de consument.

Er werden 4.521 dossiers ingediend tegen verzekeringsondernemingen (87%), 580 tegen verzekeringstussenpersonen (11%) en 70 tegen Datassur.

Bij de verzekeringsonderneming is er een stijging met 3%, al werden 757 dossier doorgestuurd naar de interne diensten voor klantenopvang en -beheer. Deze dossiers hebben vooral betrekking op de takken Auto (21%), Brand (19%) en Leven (17%). In Leven is er een sterke stijging (+20%). Door de lage rentevoeten is het interessant om een lening te herfinancieren, maar hierbij verwaarloost de consument soms het verzekeringsluik, waardoor de schuldsaldoverzekering nadien voor moeilijkheden zorgt. In Rechtsbijstand was er een daling van 17%.

Tegenover de verzekeringstussenpersonen is er een heel lichte stijging van het aantal klachten (minder dan 2%), maar het aantal blijft beperkt. De Ombudsman wijst hier op de vertrouwensrelatie tussen de makelaar en de verzekerde. 60% van de klachten situeren zich in de verzekeringstakken Auto (23%), Leven (21%) en Brand (16%).

Aanbevelingen

Wanneer een verzekeringsonderneming in Gezondheidszorgenverzekeringen een premieverhoging wenst door te voeren, die de index overschrijdt, is een goedkeuring van de toezichthoudende overheden vereist. In haar aanbevelingen pleit de Ombudsman ervoor de goedkeuring van de premieverhoging te publiceren en dat de verzekeringsondernemingen hiernaar verwijzen op het vervaldagbericht.

In de Levensverzekering krijgt de Ombudsman dikwijls vragen van de begunstigde die, bij vereffening, ontevreden is over de termijn waarbinnen het kapitaal wordt uitbetaald. Hiervoor bestaan geen specifieke wettelijke bepaling. De gevolgen van een betalingsvertraging kunnen echter zwaar doorwegen voor de begunstigden bij het overlijden van de verzekerde. De Ombudsman formuleert dan ook een aanbeveling om, net als voor andere verzekeringstakken, afhandelingstermijnen te voorzien, alsook sancties bij het niet-naleven ervan.

Tips

Naar goede gewoonte heeft de Ombudsman van de Verzekeringen ook enkele tips voor de consumenten. Enkele voorbeelden:

Auto: Controleer de verzekerde waarde van uw voertuig in Omnium!

Gezondheidszorgenverzekering: Kijk na in het contract of de revalidatiekosten verzekerd zijn!

Levensverzekering: Houd rekening met de nieuwe Schuldsaldoverzekering bij een herfinanciering!

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]