Alarmerende stijging aantal langdurig zieken

Onderzoek van Securex heeft uitgewezen dat er nog nooit zo’n sterke stijging was van het aantal werknemers dat al langer dan een jaar ziek thuiszit dan in 2015. De onderzoekers noemen dit fenomeen ‘zeer alarmerend’.

Zeven van de honderd werknemers zitten ziek thuis op een gemiddelde werkdag op een gemiddeld bedrijf in België, waarvan ongeveer drie van de zeven al meer dan een jaar ziek is. Na één jaar arbeidsongeschiktheid gaat men over naar de invaliditeitsstatus. Het aantal mensen met de status 'invaliditeit' stijgt alarmerend, stelt Securex, dat bedrijven helpt met hun personeelsbeleid. In 2015 steeg dit aantal met veertien procent, wat nooit eerder voorkwam.

De stijging is des te opmerkelijker omdat 'gewoon' ziek zijn - van een paar dagen tot maximum een maand - niet toenam in 2015, of toch niet spectaculair. De grootste groep van zieke werknemers zijn dus diegenen die echt helemaal 'out' zijn. De doelgroep die het meest getroffen wordt, zijn oudere werknemers die het ritme niet meer aankunnen, stelt Heidi Verlinden van Securex. Het feit dat we met z'n allen langer moeten werken, laat zich voelen, vooral bij arbeiders vanaf 55 jaar. In deze leeftijdscategorie is maar liefst één op de acht langdurig zien. Boven de 60 jaar loopt dit op tot een kwart. Als belangrijkste oorzaak wordt gewezen op fysieke klachten zoals een slechte rug. Ook psychische problemen, zoals chronische stress of een burn - out, spelen een rol.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) stelt dat een nieuw 're - integratietraject' moet helpen. Verschillende actoren, zoals de VDAB, de werkgever en de arbeidsgeneesheer, zullen een gezamenlijk voorstel doen aan langdurig zieken voor aangepast werk. Op die manier wordt getracht hen sneller van het ziekenfonds te halen. “Tegen de zomer kunnen die nieuwe regels in werking treden”, stelt Krist Peeters.

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]