Burn-out op het werk: ‘Leidinggevenden onderschatten hun impact’

Tegen burn-out lijkt geen kruid gewassen. Langdurig absenteïsme kost ons elk jaar 6,5 miljard euro. Drie auteurs (een psychotherapeute, een journalist en een procesbegeleider) schreven er het boek over: ‘Ze maken ons kapot, meneer’. Vooral de rol van de leidinggevende komt aan bod.

 Je kan het verschil maken als leidinggevende

De 'ze' in de titel van het boek verwijst onder andere naar onze maatschappij die zichzelf voorbij holt ... én naar de leidinggevenden. Al worden die zelf ook niet gespaard door de huidige bedrijfscultuur. “Mensgerichter leidinggeven bespaart miljarden”, zegt therapeute Rebekka Rogiest. “Over hoe je een burn-out kunt herkennen en te lijf gaan, is al veel geschreven. Dat leidinggevenden - vaak buiten hun wil om - medeoorzaak zijn, is minder bekend. Maar tegelijk zijn ze mee de oplossing.”

Basisprobleem wordt niet aangepakt

'Leidinggevende' wordt door de auteurs overigens ruimer gezien dan de ceo. “Het gaat ook over iedereen die een project leidt, of over een kleine zelfstandige met een handvol medewerkers”, aldus Rogiest.

De verschillende achtergronden van de auteurs voegen elk iets toe aan het boek. Therapeute Rebekka Rogiest heeft een praktijk in Mariakerke, Geert Degrande is journalist en initiatiefnemer Joan De Winne is bedrijfscoach en procesbegeleider.

“We waren het alle drie eens dat er iets ongelooflijks aan het gebeuren is in onze maatschappij. Absenteïsme kost meer dan werkloosheidsuitkeringen”, vertelt De Winne. “Via ons boek willen we aankaarten dat het basisprobleem niét aangepakt wordt. Met alleen teambuildings, fruitautomaten of pingpongtafels komen we er niet. Waarom er niets gebeurt? Vaak boezemt systeemverandering angst in voor controle- en egoverlies. Investeren in jezelf ligt ook niet voor de hand. Dit is dan ook een wake-up call: leidinggevenden vormen zélf een deel van de oplossing.”

Kijk in de spiegel

“Werk is vaak dé aanleiding om hulp te zoeken”, zegt Rebekka Rogiest. “Oplossingen vinden voor wat mensen parten speelt, is een creatief proces. De burn-out van een veertigjarige vrouw die onlangs bij me aanklopte, bleek alleen het symptoom van een dieperliggend probleem. Ze bleek een grote leegte te ervaren, een gat in haar identiteit. Daar werken we nu samen permanent aan: het is een proces van lange adem. Pasklare antwoorden zijn er niet. Na verloop van tijd kon ze zélf weer oplossingen aanreiken. Identiteit staat daarbij ontzettend vaak centraal”, meent Rogiest.

Als leidinggevende is het dan ook belangrijk om je bewust te zijn waar je zelf vandaan komt. “Alleen zo kun je een persoonlijke leiderschapsstijl ontwikkelen waarbij jij en je medewerkers zich goed voelen. Bij burn-outs en stressklachten onder je medewerkers kijk je als leidinggevende maar beter in de spiegel. Ben je zelf niet op één of andere manier onverwacht of onbewust in je huidige positie terechtgekomen, waardoor je je eigen impact niet juist inschat?”

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]