Onmogelijkheid om rijverbod te beperken tot weekdagen schendt Grondwet niet

De mogelijkheid voor rechters om de uitvoering van een verval van het recht tot sturen te beperken tot weekenddagen en feestdagen vormt louter en alleen een verkeersveiligheidsmaatregel. De regeling is er niet om een voordeel te creëren voor mensen werken op weekdagen en hun wagen op die momenten willen blijven gebruiken. Dat de Wegverkeerswet rechters niet toelaat om het verval van het recht tot sturen te beperken tot weekdagen, schendt de Grondwet dus niet.

Gefractioneerd verval van het recht tot sturen

Op basis van artikel 38, §2bis van de Wegverkeerswet mogen rechters (behalve wanneer ze het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen van één of meer examens of onderzoeken), bevelen dat het effectief verval van het recht tot sturen alleen wordt uitgevoerd

van vrijdag om 20uur tot zondag om 20uur;

van 20uur op de vooravond van een feestdag tot 20uur op die feestdag.

Deze regel heeft tot gevolg dat alleen bestuurders die werken op weekdagen het voordeel kunnen genieten om de uitvoering van rijverbod alleen te laten plaatshebben in het weekend waardoor ze hun voertuigen op weekdagen kunnen blijven gebruiken.

De wet laat rechters immers niet toe om de uitvoering van het rijverbod te beperken tot weekdagen. Wie in het weekend werkt, valt dus uit de boot.

Préjudiciële vraag

Die situatie werd door de Politierechtbank West-Vlaanderen (afdeling Ieper) via een préjudiciële vraag aangekaart bij het Grondwettelijk Hof. De politierechter kreeg immers de vraag van een beklaagde om een rijverbod op te leggen op dinsdag en woensdag aangezien hij tijdens het weekend werkt en zijn voertuig dan wil blijven gebruiken.

Volgens de beklaagde moet dit kunnen aangezien mensen die werken in het weekend zich in vergelijkbare omstandigheden bevinden als mensen die werken tijdens weekdagen. Feit dat de Wegverkeerswet rechters alleen toelaat om het rijverbod te beperken tot weekends en feestdagen vormt dan ook een onredelijk verschil in behandeling tussen beide groepen.

Verkeersveiligheid

Maar het Grondwettelijk Hof volgt die redenering niet. Het gefractioneerd verval van het recht tot sturen werd destijds immers in het leven geroepen om weekendongevallen tegen te gaan.

De regeling was in eerste instantie ook beperkt tot bestuurders die minder dan 5 jaar houder waren van een rijbewijs. Toen de procedure in 2005 werd uitgebreid tot alle chauffeurs werd niet geraakt aan de bedoeling van de regeling. De maatregel is dus nog steeds specifiek bedoeld om verkeersongevallen tijdens weekends en op feestdagen tegen te gaan en zo de algemene verkeersveiligheid te bevorderen.

Volgens het Hof 'bevinden beklaagden die op weekdagen zijn tewerkgesteld en beklaagden die tijdens het weekend zijn tewerkgesteld zich dus ten aanzien van de doelstelling niet in wezenlijk verschillende situaties'. De regeling discrimineert niet en vormt geen Grondwetsschending.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]