Belgisch-Nederlands verdrag over gegevensuitwisseling verkeersovertreders geldt vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2016 zal België Nederlandse bestuurders die hier een verkeersovertreding begaan, veel makkelijker kunnen opsporen en bestraffen. Ons land krijgt immers rechtstreeks toegang tot de gegevens van de Nederlandse Dienst Wegverkeer (RWD). Nederland kan op zijn beurt onze Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) raadplegen om Belgische overtreders te traceren.

Een gevolg van het bilaterale 'Verdrag over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg' dat beide landen op 25 april 2013 hebben afgesloten. Ruim 3 jaar later zijn alle wetgevende stappen gezet om de bepalingen te kunnen toepassen. De Belgische instemmingswet dateert van 10 april 2016 en vormde de laatste horde voor de inwerkingtreding van het verdrag. Dat kon immers pas op de eerste dag van de tweede maand die volgde op de neerlegging van de tweede akte van bekrachtiging.

Onbemande camera's en parkeerovertredingen

Het is vooral de bedoeling om snel en eenvoudig bestuurders op te sporen wanneer overtredingen werden vastgesteld via een onbemande camera of wanneer er sprake is van een parkeerovertreding. In die gevallen beschikken de autoriteiten immers alleen over de nummerplaat. Ze hebben dus extra informatie nodig uit de nationale voertuigendatabanken om de overtreder te kunnen opsporen. Op basis van het verdrag zullen België en Nederland die gegevens rechtstreeks uit elkaars nationale databank kunnen halen.

Volledig automatisch

De gegevensuitwisseling tussen de DIV en de RWD zal volledig automatisch verlopen. Concreet zullen naam, voornaam, geboortedatum, het adres van het inschrijvingsbewijs, het kentekennummer van het voertuig, het merk, handelstype en de categorie worden doorgegeven. Staat het kentekennummer op naam van een rechtspersoon, dan wordt de rechtspersoonlijkheid, de naam en het adres daarvan doorgespeeld.

Welke overtredingen?

Het verdrag vormt een aanvulling op de Richtlijn 2011/82/EU dat de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheid gerelateerde verkeersovertredingen tussen Europese landen faciliteert. De gegevensuitwisseling op grond van deze 'Crossborderrichtlijn' beperkt zich tot 8 verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen, zoals 'het negeren van een rood licht' en 'snelheidsovertredingen'. Het verdrag gaat veel verder dan dat en omvat de gegevensuitwisseling van alle inbreuken begaan in het kader van het gebruik van de weg. De bepalingen zijn meer concreet van toepassing op alle inbreuken die niet onder de richtlijn vallen en op inbreuken die wel onder de richtlijn vallen zolang deze niet geïmplementeerd is door de verdragsluitende partijen. Althans de inbreuken begaan vanaf 1 juni 2016.

Maar herinner dat Richtlijn 2011/82 werd op 6 mei 2014 vernietigd door het Europees Hof van Justitie omdat de rechtsgrond ongepast was. Het hof handhaafde de gevolgen van de richtlijn tot de inwerkingtreding van een nieuwe richtlijn met dezelfde draagwijdte maar gestoeld op een correcte grondslag. Die nieuwe Crossborderrichtlijn ( 2015/413/EU ) werd op 11 maart 2015 aangenomen door het Europees parlement en de raad en is niet veel later op 17 maart 2015 in werking getreden. Op 20 mei is in het Belgisch Staatsblad een eerste omzettingswet verschenen. De wet van 28 april 2016 past de regelgeving inzake de Kruispuntbank van de voertuigen aan.

Het verdrag houdt rekening met de nieuwe richtlijn.

Ook met Frankrijk

Het bilateraal verdrag met Nederland is niet het eerste in zijn vorm. België sloot eerder een gelijkaardig verdrag met Frankrijk. Dat geldt sinds 1 oktober 2011.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]