Aangepaste regeling voor consolidatieverslag bij arbeidsongevallen opnieuw uitgesteld

Het consolidatieverslag bij arbeidsongevallen zou normaal sinds begin 2015 onder andere een beschrijving moeten bevatten van de stappen die moeten zorgen voor de professionele revalidatie en herscholing van de getroffene. En het Fonds voor arbeidsongevallen zou een bijkomende bemiddelingsopdracht krijgen.

Maar begin 2015 bleek niet haalbaar en dus werd de inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2016. En nu komt daar zelfs nog een jaartje bij. De aanpassingen zullen pas op 1 januari 2017 in werking treden.

Opnieuw uitgesteld

Het Fonds voor arbeidsongevallen moet de overeenkomsten over de bij een arbeidsongeval verschuldigde vergoeding bekrachtigen. Die 'vergoedingsovereenkomsten' tussen de verzekeraar en de getroffene (of de rechthebbenden) worden opgemaakt bij blijvende arbeidsongeschiktheid, bij een dodelijk arbeidsongeval, en indien prothesen of orthopedische toestellen nodig zijn. Dat gebeurt op basis van vaste modellen die opgenomen zijn in een besluit van 10 december 1987.

Het consolidatieverslag bevat een gedetailleerde beschrijving van de letsels en hoe ze evolueren. Een wijzigings-KB van 17 juli 2014 heeft die beschrijving aangevuld, oorspronkelijk met ingang van 1 januari 2015. Daardoor bevat het verslag bijvoorbeeld ook informatie over de professionele revalidatie van de getroffene. Maar die datum van inwerkingtreding werd opgeschoven naar 1 januari 2016, en nu wordt dat dus 1 januari 2017.

Daarnaast had men ook nog een bijkomende verplichting ingevoerd. Wanneer de voorgestelde graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 10 procent of meer bedraagt, stuurt de verzekeringsonderneming het consolidatieverslag naar de medisch adviseur van de verzekeringsinstelling waarbij de getroffene is aangesloten. Binnen een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst ervan, maakt de medisch adviseur schriftelijk zijn standpunt kenbaar. Maar ook die bijkomende verplichting wordt dus opnieuw uitgesteld.

Tot slot werd de procedure voor de bemiddeling door de geneesheren van het Fonds voor arbeidsongevallen afgestemd op de nieuwe regels door een tweede wijzigings-KB van 17 juli 2014. Logischerwijs zal ook deze tekst pas in werking treden op 1 januari 2017.

De wijzigings-KB's van 26 mei 2016 treden retroactief in werking op 1 januari 2016.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]