Proefproject ‘technische keuring op verplaatsing’ bijna afgerond

Het proefproject ‘technische keuring op verplaatsing’ loopt nog tot 1 juli 2016. Nadien zal een Begeleidingscomité het project evalueren en bekijken of een verdere uitrol mogelijk en aangewezen is.

Uitstel door Zesde Staatshervorming

Dit moest normaal gezien al lang geweten zijn. Het proefproject waarbij ondernemingen met een uitgebreide vloot hun bussen, vrachtwagens en opleggers van meer dan 3,5 ton (categorieën N2, N3, M2, M3, O3 en O4) in hun eigen lokalen kunnen laten keuren werd in juli 2012 immers opgestart voor een periode van een jaar. In 2013 werd de testfase met een jaar verlengd zodat er extra keuringslijnen konden worden opgestart. En door de bevoegdheidswissels na de Zesde Staatshervorming was een bijkomende verlenging tot juli 2016 nodig.

Begeleidingscomité hervormd

De regionalisering van de 'technische keuring van voertuigen' heeft trouwens heel wat gevolgen voor de evaluatie en verdere uitrol van het project. De zetels en verantwoordelijkheden van het Begeleidingscomité dat het project de komende maanden zal evalueren, zijn helemaal door elkaar geschud.

Het comité bestaat voortaan uit vertegenwoordigers van de 3 gewesten en leden van Agoria, De Lijn, FBAA, Febetra, Febiac, Traxio, Goca, SRWT (TEC), MIVB, TLV en UPTR. Het BIVV en Federauto maken dus niet langer deel uit van de ledenlijst en ook de leden van de FOD Mobiliteit zijn geschrapt.

Op de voorzittersstoel zit nu een vertegenwoordiger van één van de 3 gewesten, aangeduid in onderling overleg. Voorheen was dit de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid.

Gedeelde beslissing

En niet alleen het Begeleidingscomité ziet er anders uit, er zijn ook verschuivingen in de eindverantwoordelijkheden.

Na de eindevaluatie zullen de 3 gewesten samen beslissen over een eventuele verderzetting van het project. En volgens de Omzendbrief van Vlaams minister voor Mobiliteit, Ben Weyts, is het aan de minister om die beslissing te formaliseren.

Controle

De controle en inspectie op het terrein verschuift van de FOD Mobiliteit naar het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare werken.

18 oktober 2014

De Omzendbrief van 19 mei 2016 treedt retroactief in werking op 18 oktober 2014.

22.12.2017

Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit Read more

19.12.2017

Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO₂-uitstoot voor 2018 gekend Read more

14.12.2017

Brussel wordt op 1 januari lage emissiezone: vervuilende diesels mogen niet meer binnen Read more

11.12.2017

Aantal arbeidsongevallen met zware gevolgen wil maar niet omlaag Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]