Opvolgingsbureau voor de tarifering van de schuldsaldoverzekering: eerste jaarrapport

Het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering heeft in 2015, haar eerste werkingsjaar, 547 vragen tot tussenkomst ontvangen, waarvan zij 397 dossiers nader onderzocht. Zo werden 193 dossiers rond bijpremies hoger dan 75% van de basispremie en 204 dossiers betreffende weigeringen onderzocht.

Het Opvolgingsbureau kan, wanneer voldaan is aan de wettelijke regels, weigeringen of voorstellen tot bijpremie voor een schuldsaldoverzekering onderzoeken. Het bureau zal hierbij nakijken of de voorgestelde bijpremie of de weigering medisch en verzekeringstechnisch gerechtvaardigd is.

De oprichting van het Opvolgingsbureau is één van de maatregelen, die de wet betreffende de verzekeringen, heeft ingevoegd om de personen met een verhoogd gezondheidsrisico, gemakkelijker toe te laten een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Deze schuldsaldoverzekering is vaak vereist in het kader van een hypothecaire lening voor een woning.

Voor wat betreft de onderzochte bijpremies, was het Opvolgingsbureau in 84% van de dossiers van oordeel dat de beslissing van de verzekeringsonderneming gerechtvaardigd is. In 26 dossiers werd de bijpremie bijgesteld, ofwel na voorstel van het Opvolgingsbureau, ofwel omdat de betrokken verzekeringsonderneming zelf een nieuw voorstel deed aan haar klant.

Van de 204 onderzochte weigeringen was het Opvolgingsbureau van mening dat eveneens in 83% van de onderzochte dossiers de weigering medisch en verzekeringstechnisch gerechtvaardigd was.

Het Opvolgingsbureau deed in 20 dossiers een nieuw voorstel aan de betrokken verzekeringsonderneming en in 9 dossiers nam de verzekeringsonderneming opnieuw contact met haar klant met een aanpassing van haar beslissing.

Het Opvolgingsbureau heeft eveneens de taak om de formulering van de medische vragenlijsten goed te keuren. In 2015 onderzocht het Opvolgingsbureau de medische vragenlijsten van 17 verzekeringsondernemingen en een sectorale medische vragenlijst.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]