Boete van 1 miljoen euro voor illegaal ontmantelen van schip

Schepen die uit de vaart worden genomen, moeten van Europa ontmanteld worden in een installatie die is opgenomen op een Europese lijst van toegelaten ontmantelingsinstallaties. Installaties die op die ‘veilige lijst’ staan, voldoen aan elementaire voorschriften op het vlak van arbeidsveiligheid, gezondheid en milieu. De federale overheid legt nu straffen op aan scheepseigenaars die zich niet houden aan die Europese regels.

Europese recyclingregels

De Europese Scheepsrecyclingverordening beperkt het gebruik van gevaarlijke materialen bij de bouw van schepen. Elk schip moet bovendien een inventaris aan boord hebben met een overzicht van de gevaarlijke materialen die toch nog gebruikt werden, de hoeveelheden ervan, en de plaatsen waar die zich bevinden.

Vóór de ontmanteling van een schip moet de inventaris aangevuld worden met informatie over het operationeel afval dat zich nog aan boord bevindt - het afvalwater en de residu's - en over de resterende voorraden.

Pas als de reder ook nog eens een scheepsrecyclingplan heeft opgesteld, kan hij een 'Geschikt voor recycling'-certificaat krijgen.

Al deze maatregelen moeten toelaten om het schip zo veilig mogelijk te kunnen ontmantelen en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen hergebruiken of recycleren in een andere vorm, zonder risico voor de gezondheid of het milieu. De Europese verordening geeft zo invulling aan het Internationale Scheepsrecyclingverdrag of Verdrag van Hongkong van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Sancties

Zoals gewoonlijk legt de Europese Unie de regels vast in haar verordening, maar laat zij de strafmaat over aan de lidstaten. De Belgische wetgever beslist nu dat overtredingen van de Europese scheepsrecyclingregels bestraft zullen worden met een geldboete van 500 tot 50.000 euro.

Behalve wanneer een schip onder Belgische vlag wordt aangeboden bij een scheepsrecyclinginrichting die niet op de (toekomstige) Europese 'veilige lijst' staat, want dan ligt de boete tussen 500.000 en 1.000.000 euro.

Eenzelfde geldboete dreigt voor de scheepseigenaar die zijn schip laat ontmantelen zonder dat hij een 'Geschikt voor recycling'-certificaat heeft.

Bij een herhaling van de feiten binnen de 3 jaar, wordt de boete op het dubbele van het maximum gebracht. Dus op 100.000 of 2 miljoen euro...

De overtredingen worden in ons land opgespoord en vastgesteld door de politie en door de diensten die bevoegd zijn voor de scheepvaartcontrole. Op federaal vlak is dat het directoraat-generaal Maritiem Vervoer en op Vlaams vlak, o.m. de OVAM.

De uitvoering van de Europese verordening is in ons land een zaak van de federale overheid én van de gewesten. De federale overheid is bevoegd voor de schouwing en de certificering van de schepen onder Belgische vlag, en voor de inspectie van de schepen onder buitenlandse vlag die zich in een Belgische haven of laad- of losplaats bevinden. De gewesten staan in voor de scheepsrecyclinginstallaties.

De federale regering heeft haar deel van de Europese wetgeving uitgevoerd via een koninklijk besluit van 15 februari 2016. Dat KB bevat ook sancties, maar de nieuwe staatssecretaris voor de Noordzee, Philippe De Backer, vond dat die straffen niet ver genoeg gingen en liet een ontwerp van wet stemmen met strengere sancties.

Veilige lijst?

Uit cijfers van de Europese Unie blijkt dat meer dan 80% van alle schepen gesloopt wordt in India, Bangladesh of Pakistan. Dat gebeurt meestal via 'beaching': men laat het schip gewoon op het strand lopen en begint het daar manueel af te breken, zonder enige vorm van bescherming.

Alleen India heeft de jongste jaren geïnvesteerd in een betere infrastructuur.

De Europese Commissie wil daarom een lijst van veilige scheepsrecyclinginrichtingen opstellen. Die lijst zou klaar zijn tegen het einde van het jaar. De scheepsafbraakwerf van Galloo Gent staat alvast op de ontwerplijst.

De bepalingen van de Europese Scheepsrecyclingverordening treden op verschillende data in werking. Die liggen tussen 31 december 2014 en 31 december 2020. De Belgische sancties gaan echter allemaal in op 14 augustus 2016. Dat is: 10 dagen na de publicatie van het sanctiebesluit.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]