Nood aan mentaliteitsverandering in bouwsector

Nederlandse veiligheidsdeskundigen wezen in het magazine van Cobouw op het feit dat er een andere manier moet worden gezocht om de veiligheid op bouwplaatsen te verbeteren. Volgens de experten moet het uit de mensen zelf komen, want het werkmateriaal kan niet nog veiliger gemaakt worden.

Begin juli 2016 publiceerde de Inspectie SZW in Nederland nog een rapport waaruit blijkt dat het aantal ernstige ongevallen en het aantal dodelijke ongevallen in de bouw is gestegen in vergelijking met het eerste halve jaar van 2015. De Inspectie riep de werkgevers toen nog op om extra aandacht te besteden aan veiligheid. Volgens de geïnterviewde veiligheidsdeskundigen daalt het aantal ongevallen in de bouwsector al voor een langere tijd niet meer. Hebben bouwers in de afgelopen crisisjaren dan minder oog gehad voor de veiligheid van hun personeel? Volgens de experten komt dit doordat de werking van de maatregelen die in de jaren '70 zijn genomen, is uitgewerkt. Zo kunnen bijvoorbeeld boormachines niet nog veiliger gemaakt worden en zit de kracht van wetten en regels aan haar limiet. Pieter Visser, manager bij veiligheidsinstituut Aboma, stelt dat het onnuttig is om deze nog strenger te maken.

Wat kan er dan wél beter? Volgens de veiligheidsdeskundigen moet er nu vooral iets gebeuren aan de mentaliteit op de werkvloer. Volgens Pieter Visser kan de bouw alleen nog veiliger worden als veiligheid 'tussen de oren' van bouwvakkers geraakt. Opleiding en het naleven van veiligheidsprotocollen kan daarbij een rol spelen. De grote uitdaging is dat werknemers elkaar gaan aanspreken op onveilig gedrag.

De Inspectie SZW geeft aan de komende jaren de focus extra te leggen op de rol van de opdrachtgevers. Ron Maters, landelijk projectleider Bouw van de Inspectie SZW, kondigt het volgende aan “We gaan de maakbaarheid van ontwerpen controleren, kijken of ze de juiste keuzes maken, van tekentafel tot uitvoering”.

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]