Vanaf oktober helm, nummerplaat en rijbewijs verplicht voor speed pedelecs

Speed pedelecs – elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45km/u – hebben voortaan een eigen plaats in de Wegcode. Vanaf 1 oktober 2016 is een nummerplaat verplicht voor deze categorie ‘bromfietsen’. Bestuurders moeten een helm dragen én over een rijbewijs beschikken.

Niet elke elektrische fiets is een fiets

Onze Wegcode brengt eindelijk duidelijkheid: een speed pedelec is geen fiets, maar een bromfiets. Al gaat het niet om een bromfiets van klasse B zoals initieel werd aangekondigd. Speed pedelecs vormen een aparte categorie binnen de bromfietsen, naast de klassen A en B. Formeel omschreven als 'een tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45km per uur en met volgende kenmerken:

een cilinderinhoud van ten hoogste 50cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of

een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische motor betreft'.

Bestuurders moeten dus de regels volgen die gelden voor bromfietsen. In tegenstelling dus tot wie rijdt met een elektrische fiets tot 25km/u. Hier zijn de regels voor fietsers van toepassing. Al introduceert de regering wel een belangrijke nieuwigheid: vanaf 1 oktober geldt voor iedere elektrische fiets een minimumleeftijd van 16 jaar.

Om verwarring te vermijden werden de regels voor speed pedelecs en andere elektrische fietsen duidelijk van elkaar gescheiden. Elektrische fietsen tot 25km/u vallen voortaan onder de categorie 'gemotoriseerde rijwielen'.

Helmplicht

Bestuurders en passagiers van een speed pedelec moeten een helm dragen. Dat moet echter geen bromfietshelm zijn. Ze mogen ook kiezen voor een fietshelm, maar dan alleen een fietshelm die bescherming biedt aan de slapen en het achterhoofd.

Nummerplaat

Speed pedelecs moeten worden uitgerust met een nummerplaat die begint met de letter 'P'. Ze zijn 100mm breed en 120 mm hoog. De boord is 5 mm breed. Opschrift varieert naargelang het type plaat. Een nummerplaat brengt ook de nodige verzekeringsplichten met zich mee.

Minister van Mobiliteit, François Bellot, zorgt voor de nodige aanpassingen in het KB inschrijving voertuigen.

Plaats op de weg

Aangezien speed pedelecs worden beschouwd als bromfietsen, zijn hier dezelfde regels van toepassing. Dit betekent onder meer dat er op het fietspad wordt gereden op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 50km/u of minder op voorwaarde dat de andere weggebruikers die zich op het fietspad bevinden niet in gevaar worden gebracht. Geldt een hogere snelheidsbeperking dan mogen bestuurders van speed pedelecs op het fietspad rijden wanneer het aanwezig en bruikbaar is.

Verkeersborden

De regering introduceert nieuwe verkeersborden om de plaats van speed pedelec-bestuurders op de weg aan te geven. Er zijn 10 nieuwe onderborden: M11 tot en met M20.

Borden M11 en M12 kunnen bijvoorbeeld worden aangebracht in combinatie met het verkeersbord C1 'Verboden richting voor iedere bestuurder'. Dit betekent dat het verbod niet geldt voor fietsers, noch bestuurders van speed pedelecs.

C1-M12

C1 - M12

Wanneer onderbord M14 wordt gebruikt in combinatie met verkeersbord D7 'Verplicht fietspad' betekent dit dan weer dat het fietspad verplicht moet worden gevolgd door bestuurders van speed pedelecs.

D7 - M14

D7 - M14

Wanneer verkeersbord E9a dat het parkeren regelt, wordt gebruikt in combinatie met onderbord M19 wil dit zeggen dat het parkeren is voorbehouden voor speed pedelecs.

E9a - M19

E9a - M19

Naast de nieuwe reeks onderborden, worden een aantal bestaande verkeersborden aangepast. Onder meer de verkeersborden F99a, F101a, F99c en F101c worden aangepast. F99a doelt nu op een weg of deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs. F101a geeft het einde van die weg of dat deel van de openbare weg aan. Ook op dit bord staat voortaan een afbeelding van een speed pedelec. Ook borden F99c en F101c werden op die manier aangepast en hebben voortaan betrekking op een weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs.

F99a, F101a, F99c en F101c

F99a, F101a, F99c en F101c

Rijbewijs

Bestuurders van een speed pedelec moeten tot slot beschikken over een rijbewijs. De regering voegt speed pedelecs in het RijbewijsKB toe aan de categorie bromfiets.

Voor de definiëring verwijst het KB naar de Europese voertuigindeling van Verordening 168/2013. Die verordening introduceert geharmoniseerde voorschriften voor de goedkeuring van en het markttoezicht op twee-of driewielige voertuigen en vierwielers. Volgens de verordening behoren speed pedelecs tot categorie L1e-B 'bromfiets op 2 wielen', net als traditionele bromfietsen.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]