Inbreuken op verkeersbord C21 voortaan strenger bestraft

Vanaf 24 september 2016 vormt ‘het niet in acht nemen van verkeersbord C21’ – dat aangeeft dat de toegang tot de betrokken weg verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangegeven massa – een overtreding van derde graad. Overtreders riskeren daardoor een boete van 165 euro bij onmiddellijke inning. Rechters kunnen tot 500 euro boete opleggen (maal 6 – opdeciemen) én een facultatief rijverbod.

Strafmaat te laag

Momenteel vormen inbreuken nog op verkeersbord C21 nog een overtreding van eerste graad waarop een geldboete van 55 euro staat bij onmiddellijke inning. In de rechtbank kan dat bedrag oplopen tot 250 euro (maal 6 - opdeciemen). Een strafmaat die volgens de wetgever niet overeenstemt met de potentiële gevolgen bij ongevallen. Die veroorzaken immers bijna altijd lichamelijke schade.

C21

C21

Bovendien zorgen overtredingen ook vaak voor economische schade. Tal van steden en gemeenten hebben het maximaal toegelaten gewicht van voertuigen op bepaalde plaatsen beperkt omdat de wegen niet aangepast zijn. In het verleden reden al heel wat roekeloze chauffeurs zich al vast in smalle straten, zorgden ze voor beschadigingen aan het wegdek of voor oververhitte remmen bij steile afdalingen. Daarnaast is het huidige boetebedrag volgens de wetgever te laag in vergelijking met de transportkosten. Uit onderzoek blijkt dat transportondernemers zelfs enveloppes met geld meegeven om eventuele onmiddellijke inningen te betalen.

Uit cijfers van Centrex Wegverkeer blijkt tot slot dat (vooral buitenlandse) chauffeurs van zwaar vervoer het verkeersbord C21 steeds vaker negeren. In eerste instantie om een omweg en aanzienlijk tijdverlies te vermijden. Maar ook omdat chauffeurs vaak blindelings op hun gps betrouwen. Die geeft in veel gevallen de kortste weg aan, zonder rekening te houden met bepaalde zones waar beperkingen gelden in verband met de lading van de voertuigen. Tussen 2008 en 2011 gaat het bijna om verdrievoudiging van het aantal inbreuken. Waarbij vooral in Vlaanderen meer overtredingen werden vastgesteld.

Derde graad

De wetgever plaatst inbreuken op verkeersbord C21 daarom in de op één da zwaarste categorie verkeersmisdrijven: 'overtredingen van derde graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar'. Dit betekent een boete van 165 euro bij onmiddellijke inning. Wordt de onmiddellijke inning niet betaald dan kan het parket een minnelijke schikking van 175 euro voorstellen. Als ook die niet betaald wordt, kan de overtreder gedagvaard worden voor de rechtbank. In dat geval voorziet de Wegverkeerswet een geldboete van 30 tot 500 euro. Vermenigvuldigd met de opdeciemen, riskeren overtreders dus tot 3.000 euro te moeten ophoesten. Bij herhaling binnen de 3 jaar worden de bedragen verdubbeld. Naast een geldboete kan de rechter ook een rijverbod opleggen.

Overtreders zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in ons land moeten steeds cash betalen. Zo niet kan hun voertuig ingehouden worden. Indien na een periode van maximum 96 uur nog steeds niet werd betaald, kan het voertuig in beslag genomen worden.

Andere maatregelen

De strengere aanpak van overtreders is niet de enige piste die wordt gevolgd om ervoor te zorgen dat het verkeersbord C21 beter in acht wordt genomen. De regering werkt ook aan maatregelen om de infrastructuur te verbeteren zoals het plaatsen van toegangspoorten waarmee de afmetingen van de vrachtwagens die een bepaalde weg mogen gebruiken, wordt nagegaan.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]