Na een avondje stappen met vrienden raakte ik betrokken bij een ongeval. De politie stelde vast dat ik in staat van dronkenschap verkeerde, maar over de aansprakelijkheid is nog geen uitspraak gedaan. Hoe zal de verzekeraar reageren, en dit zowel voor de schade van de tegenpartij als voor mijn eigen schade?

Eerst en vooral moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen dronkenschap en alcoholintoxicatie.

Alcoholintoxicatie is de toestand van een persoon die na de inname van alcoholische dranken een bepaald gehalte alcohol in het bloed heeft.

Staat van dronkenschap is de toestand van een persoon die zodanig onder invloed van alcohol is dat hij of zij zijn of haar daden niet meer permanent beheerst. De verzekeraar heeft in dat geval echter recht van verhaal op zijn verzekerde.

Wat de schade aan derden betreft, zal uw verzekeraar BA tussenkomen wanneer uw aansprakelijkheid is vastgesteld. Vervolgens zal hij zijn recht van verhaal op u uitoefenen zoals bepaald is in de modelovereenkomst, dus wanneer u het schadegeval veroorzaakt heeft door een van de volgende gevallen van grove schuld: rijden in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken. Noteer dat de staat van dronkenschap vastgesteld moet zijn, en niet het alcoholgehalte van het bloed...

Gewonde passagiers die in uw auto hadden plaatsgenomen hoewel zij perfect op de hoogte waren van uw alcoholimpregnatie, zullen hoe dan ook als zwakke weggebruikers vergoed worden voor hun lichamelijke letsels en kledingschade (art. 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).

Als niet werd vastgesteld dat u in fout was (twijfel is toegestaan), zal uw verzekeraar BA misschien moeten tussenkomen voor de lichamelijke letsels van uw passagiers, maar zal hij zich vervolgens tegen de echte aansprakelijke voor het ongeval keren.

Als niet is vastgesteld dat u in fout was, zal de verzekeraar BA van de aansprakelijke u moeten vergoeden voor de schade aan uw auto.

Bent u in fout, dan zou u een beroep kunnen doen op uw verzekeraar Omnium. Wij zeggen “zou” omdat deze verzekeraar op grond van uw “toestand” zou kunnen weigeren de schade te vergoeden.

Uw verzekeraar komt namelijk niet tussen voor ongevallen die u veroorzaakt wanneer u in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie rijdt ... TENZIJ er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze toestand en het ongeval.

Rest nog een zeer belangrijke vraag: wie moet het ontbreken van een oorzakelijk verband bewijzen? Het is niet de verzekerde die moet aantonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen zijn buitensporig drankgebruik en het ongeval. Volgens ons is het aan de verzekeraar die weigerde tussen te komen, om te bewijzen dat de betrokken zware fout (dronkenschap of intoxicatie) de oorzaak was van het ongeval.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]