Ik heb een motorische beperking en overweeg een gemotoriseerde rolstoel te kopen. Moet ik een BA-verzekering voor motorrijtuigen nemen zoals de eigenaar van een personenauto?

Het antwoord is JA! Als gebruiker van een elektrische rolstoel moet u uw aansprakelijkheid voor schade aan derden laten verzekeren.

Onder motorrijtuigen zoals bedoeld in de wet van 1989 verstaat men ieder voertuig dat bestemd is om zich over de grond te bewegen en dat door een mechanische kracht kan worden gedreven zonder aan spoorstaven te zijn gebonden.

Elke machine die door een andere kracht wordt aangedreven dan de spierkracht van haar gebruiker, wordt door de wet van 1989 gelijkgesteld met een motorrijtuig. De gebruikers van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zijn onderworpen aan de wet van 21 november 1989 en moeten gedekt zijn door een verzekering BA Motorrijtuigen vooraleer op de openbare weg te rijden. Dat geldt ook voor een elektrische rolstoel.

Noteer voorts dat een rolstoel, bestuurd door een niet-gehandicapte persoon, als een bromfiets wordt beschouwd en dat de bestuurder dus niet meer als een zwakke weggebruiker wordt beschouwd.

Hetzelfde geldt voor ieder voortbewegingstoestel met twee of drie wielen dat een maximumsnelheid van 18 km/u kan bereiken. Voorbeelden zijn segways, elektrische steps...

Rijwielen (voertuigen met twee of meer wielen) die door een of meer van hun gebruikers worden voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen en die met een motor uitgerust zijn, zoals een fiets, driewieler of vierwieler, zijn niet onderworpen aan de wet van 1989. Hun gebruiker hoeft geen verzekering BA Motorrijtuigen te nemen. Bij een ongeval kan hij een beroep doen op de verzekeraar bij wie hij een BA privéleven (familiale verzekering) heeft. Idem voor de gebruiker van een niet-gemotoriseerde rolstoel.

We willen er de aandacht van de rijwielgebruikers nog op vestigen dat de toevoeging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu maximumvermogen van 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, geen wijziging brengt in de classificatie als rijwiel. Ook hier is de BA privéleven (familiale verzekering) voldoende.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering 

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]