Opnieuw daling aantal arbeidsongevallen in de privésector

In 2015 is het aantal arbeidsongevallen in de privésector met 6,5% gedaald. Het is al het vijfde jaar op rij dat er een daling is. Dat is te lezen in het statistisch verslag van de arbeidsongevallen (2015) op de website van het Fonds voor de Arbeidsongevallen.

In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. 12,7% ervan - dat zijn 20.023 aangiftes - werden geweigerd.

Niet al deze ongevallen zijn even ernstig. In 42,2% van de gevallen moest het slachtoffer het werk niet onderbreken. 47,7% van de gekwetste personen waren tijdelijk arbeidsongeschikt en 10,3% blijvend arbeidsongeschikt. In 0,1% van de gevallen heeft het ongeval geleid tot het overlijden van de werknemer.

116.447 ongevallen vonden plaats op de werkvloer en 20.772 op de weg van en naar het werk. Zoals in alle voorgaande jaren het geval was, hebben vooral de ongevallen op de weg van en naar het werk zware gevolgen. 12,6 % van de dodelijke ongevallen of ongevallen met blijvende ongeschiktheid gebeurt op de weg van en naar het werk, terwijl 9,9 % van dergelijke ongevallen op de arbeidsplaats gebeurt. Dat arbeidswegongevallen ernstigere gevolgen hebben dan arbeidsplaatsongevallen komt ook in de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid naar voor.

De leeftijdscategorie van 20-29 jaar kent een meer dan gemiddelde graad van aantal ongevallen. Het aantal ongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid per 1000 VTE toont een omgekeerde verdeling. Hier kent de leeftijdscategorie van 20-29 jaar een minder dan gemiddelde graad; de graad neemt toe samen met de leeftijd van het slachtoffer. Dus jongere werknemers hebben meer ongevallen maar met minder zware gevolgen (deels ook te verklaren doordat men op jonge leeftijd sneller/beter herstelt dan op latere leeftijd).

Indien men een opdeling maakt van de ongevallen volgens geslacht en arbeidsplaats stelt men vast dat het aandeel van de arbeidswegongevallen is toegenomen en dit zowel bij de mannen als de vrouwen; waar in 2011 het aandeel arbeidsplaatsongevallen nog 87% bedroeg, is dit in 2015 85%; het aandeel arbeidswegongevallen is gestegen van 13% naar 15%. Vrouwen (8,2%) hebben zichtbaar meer arbeidswegongevallen dan mannen (6,9%).

De bouwsector telt het grootste aantal ongevallen (36,8% van de gevallen). De sectoren transport en administratieve en ondersteunende diensten bekleden respectievelijk de tweede en de derde plaats in de rangschikking met 28,3 % en 26,3 %.

Wanneer we de ongevallen in beschouwing nemen dan zien we dat “verlies van controle over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp, dier”; “uitglijden of struikelen met val, vallen van personen” en “bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting” het grootste aandeel uitmaakt. Wanneer we evenwel enkel de ongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid of dodelijk gevolg beschouwen, is het vooral het “uitglijden of struikelen met val, vallen van personen” dat naar voor komt.

Alle informatie is terug te vinden op de website van het Fonds voor de Arbeidsongevallen.

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]