Een arbeidsongeval tijdens de pauze: kan dat?

Stel: een werknemer gaat joggen tijdens zijn middagpauze en heeft onderweg een ongeval. Kan deze gebeurtenis worden beschouwd als een arbeidsongeval? Een ongeval buiten de arbeidsuren kan ook worden erkend als arbeidsongeval (mits specifieke voorwaarden). Lees hieronder enkele mogelijke situaties van eventuele arbeidsongevallen tijdens de pauze.

In eerste instantie is het van belang te weten dat een arbeidsongeval enkel wordt erkend wanneer het een ongeval is dat zich voordoet tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Wanneer is de arbeidsovereenkomst nu in uitvoering? Dit is het geval zolang de werkgever zijn gezag kan uitoefenen en zolang de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dus ook uw persoonlijke vrijheid beperkt. De arbeidsovereenkomst bevat ook middagpauzes en rookpauzes, maar de aard van de activiteit die men uitvoert tijdens de middagpauze is cruciaal.

De vraag of u al dan niet uw persoonlijke vrijheid herneemt tijdens een bepaalde activiteit tijdens de middagpauze is soms omstreden. In onderstaande tabel kan u raadplegen wat doorgaans het antwoord is naargelang de activiteit.

 

Op de plaatsen waar een ongeval wordt erkend als arbeidsongeval, blijft u doorgaans ook direct bereikbaar voor uw werkgever, wat aangeeft dat u 'in uitvoering van de arbeidsovereenkomst' bent.

Wanneer een werknemer gaat joggen tijdens de (middag)pauze herneemt hij zijn persoonlijke vrijheid. Sporten wordt dus gezien als een privéactiviteit die bijgevolg niet verzekerd is. Het bedrijf kan wel altijd zijn polis aanpassen. De situatie is echter anders wanneer de werkgever loopsessies organiseert tijdens de pauze met begeleiding, een deelnemerslijst, een uitgestippeld traject, etc. Dan staat de werknemer wel onder het gezag van de werkgever.

Wanneer een werknemer op zending in het buitenland is, is hij gedurende heel zijn verblijf in uitvoering van de arbeidsovereenkomst, mits normale vrijetijdsbesteding na de arbeidsuren.

Conclusie

Middagpauzes zijn door de wetgever doorgaans bedoeld om te eten en kort te ontspannen. U bent verzekerd tijdens uw lunch in een (bedrijfs)restaurant of wanneer u in de winkel middageten koopt. Uitgebreid gaan winkelen, sporten, met vrienden iets gaan drinken, etc. hebben niets met het werk te maken en worden dus bij een eventueel ongeval ook niet erkend als arbeidsongeval.

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]