Drie op de tien Belgische werknemers vinden stressniveau ‘onaanvaardbaar’

Het aantal Belgen dat op het werk stress van een onaanvaardbaar niveau ondervindt, is sinds 2009 gestegen van 26,5% naar 30,8%. Tegelijk is het aantal energievolle medewerkers de afgelopen zeven jaar met meer dan 5% gedaald. Opvallend: het aandeel arbeiders dat energie haalt uit zijn job ligt bijna 20% lager dan bij directie- en hogere kaderleden. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die HR-dienstenverlener SD Worx sinds 2009 voert bij 2.500 Belgische werknemers.

Meer stress en minder energie

Gevraagd naar de voornaamste stressfactoren, komt de 'mentale en emotionele belasting van de job' op de eerste plaats, in combinatie met tijdsdruk en teveel werk. De 'sociale omgeving' is daarna de belangrijkste stressfactor. Daarbij wordt vooral de relatie met de chef bedoeld. De bedrijfscultuur in het algemeen is de derde belangrijkste oorzaak van stress.

In vergelijking met zeven jaar geleden zijn er niet alleen meer werknemers met stress, maar ook minder energievolle werknemers. In 2009 gaf nog 79,1% van de werknemers aan dat ze voldoende energie haalden uit hun job, in 2016 is dit percentage met meer dan 5% gedaald tot 73,7%. De job zelf heeft de meeste invloed (74%) op het energiepeil van de werknemer. De werknemer haalt meer energie uit zijn job als hij voldoende uitdaging krijgt, trots is op zijn werk, het zinvol vindt en tevreden is over de inhoud ervan. Vervolgens is het voor het energiepeil van de werknemer ook belangrijk dat hij erkenning (67,4%) en groeimogelijkheden (65,9%) krijgt.

Arbeiders het minst energievol, directie- en hoger kaderleden het meest

Mannen en vrouwen ervaren nagenoeg evenveel stress en energie op het werk. Ook de leeftijd heeft geen significante impact op het stress- en energieniveau. Alleen bij de 35 - tot 44-jarigen ligt het aandeel werknemers met een onaanvaardbaar stressniveau iets hoger dan in de andere leeftijdscategorieën. De personeelscategorie heeft dan weer wel een sterk effect op het energieniveau van de werknemer: hoe hoger het functieniveau van de werknemer, hoe meer energie hij uit zijn job haalt. Zo halen 69,7% van de arbeiders energie uit hun werk, tegenover 89,2% van de directie- en hogere kaderleden.

Lorenzo Andolfi, HR-adviseur bij SD Worx: “De tevredenheid met de job, de erkenning die men krijgt en de groeimogelijkheden liggen hoger naarmate het functieniveau van de medewerker binnen de organisatie stijgt. Dat net deze drie elementen de meeste invloed hebben op het energiepeil, verklaart het grote verschil. In stressbeleving zien we dan weer geen opmerkelijk onderscheid binnen de verschillende personeelscategorieën.”

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]